Site Rengi

YeniVatan Belçika

TRT GENÇ YETENEKLER ARIYOR

TRT GENÇ YETENEKLER ARIYOR

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), kuruluşunun 50’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği “TRT 50. Yıl Özel THS-TSM Genç Mikrofon Ses Yarışması” için başvurular 28 Mart’ta son bulacak.

TRT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 1979-1 Ocak 1996 tarihlerinde doğmuş 18-35 yaş arası kişiler 28 Mart’ta mesai bitimine kadar başvurabilecek.

Yarışmanın bölge elemeleri; TRT Müdürlükleri bulunan Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Çukurova, Antalya, KKTC (Lefkoşa) ve Almanya’da (Köln) yapılacaktır

Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dallarında yapılacak final yarışması sonucunda yarışmanını dereceye girenleri seçilerek ödüllendirilecek.

TRT 50.YIL ÖZEL  TÜRK HALK MÜZİĞİ -TÜRK SANAT MÜZİĞİ GENÇ MİKROFON SES YARIŞMASI (KURALLAR)

YARIŞMA;

 • ·         01.01.1996 – 31.12.1979 tarihleri arasında doğmuş olan 18-35 yaş aralığındaki bayan ve erkek sesleri (bu tarihler dahil),
 • ·         Belirtilen yaş sınırları içinde olan, ancak daha önce kaset, plak, video, CD, VCD vb. müzik materyallerini doldurup piyasaya arz etmemiş ve profesyonel olarak sahneye, TRT ve diğer Radyo-TV Kuruluşlarınca düzenlenen benzer yarışmaların final yayınlarına çıkmamış amatör kişileri,
 • ·         Devlet Koroları, konservatuarlar gibi Resmi Devlet Kurumları’nda ve İcra Heyetleri’nde kadrolu veya sözleşmeli olarak ses sanatçısı statüsünde çalışmayan kişileri kapsar.
 • ·         Bu yarışmaların TRT’ye kadrolu/sözleşmeli sanatçı alımıyla hiçbir ilgisi yoktur.

 

YARIŞMAYA BAŞVURU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • ·         Şahsi Başvurular: Adaylar, nüfus cüzdanları ve bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte, Ankara,İstanbul, İzmir, Erzurum, Trabzon, Çukurova, Diyarbakır, Antalya’da bulunan Radyo birimlerine, KKTC‘de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na şahsen başvuracaklardır. Kendilerine verilecek “Yarışmaya Giriş Formu”nu dikkatlice okuyarak bizzat doldurulacaklardır. Kendilerine ait yarışmaya ait giriş fişini alarak, bu yarışmanın TRT’ye Kadrolu-Sözleşmeli vb. statülerde sanatçı almak üzere açılmadığı hususunu ve diğer şartları, imzalarıyla kabul ve beyan etmiş olacaklardır.
 • ·         İnternet Başvuruları: Yarışmaya Almanya’da (Köln şehrinde) katılacak adaylarla, Türkiye’de ve KKTC (Lefkoşa)’de katılacak adaylar diledikleri taktirde, www.trt.net.tr internet adresindeki yarışmalar için özel olarak konulmuş olan afişi takip ederek şartnamenin ekinde bulunan boş formu doldurup kaydet komutu ile kayıtlarını yaptırabileceklerdir.Kendilerine ait “Adı-Soyadı – T.C. Vatandaşlık Numarası – Doğum Tarihi – Doğum Yeri – Baba Adı – E-posta Adresi” bilgilerini mutlaka eksiksiz ve doğru olarak gireceklerdir. Hangi aşamada olursa olsun, Nüfus Cüzdanlarının asılları ve yanlarında getirecekleri 2 fotoğrafı ile yapılan karşılaştırma sırasında yanlış bilgi verdikleri ve/veya yerlerine başkalarını yarışmaya gönderen kişiler, yarışma dışı bırakılacaklardır.
 • ·         Başvuru sahibince getirilen fotoğrafların biri müracaat formuna, diğeri yarışmaya giriş fişine yapıştırılacak ve form ilgili Radyoda saklanarak, elemeler için gelen jüriye teslim edilecektir. Adaya verilecek fişe mutlaka Türk Halk Müziği veya Türk Sanat Müziği dallarından hangisi ise, o dala ait sıra numarası yazılacaktır. Web sitesi üzerinden kayıt yapan adaylara ise eleme gün ve saatleri e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • ·         Başvuranlar arasında, belirtilen şartları taşımayan adaylar varsa, bunlar hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılacaklardır.
 • ·         Başvurular 28 Mart 2014 akşamı mesai saati bitimine kadar kabul edilecektir.
 • ·         Yarışmaya listeleri, Müzik Dairesi Başkanlığı’nca Web sitesinde ve ilgili TRT Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir..
 • ·         Adaylar, elemelere kendilerine verilen sıra numaraları dikkate alınarak kabul edilecektir (Sağlık ve kabul edilebilir önemli meşru mazereti olanlar dışında).
 • ·         Adaylar, ilk elemeler için 3 eser hazırlayacaklar, kendi tercih edecekleri bir parçayı jüri önünde icra edeceklerdir. Eserler TRT THM/TSM Repertuarı’nda olacak, her eser için 3’er nüsha nota hazır olarak salona getirilecektir. Sınav Kurulu dilerse, adaydan bir veya birkaç parçayı daha icra etmesini isteyebilecektir.
 • ·         İlk elemelerde yarışmacılar 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve değerlendirmeler sonucunda her radyoda Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında ayrı ayrı olmak üzere en çok puan alan 10’ar aday ikinci elemeye kalacaktır. Birinci eleme sonuçları, adayların yarışmaya girdikleri binanın kapısına asılarak, ikinci elemeye katılacakları gün ve saat bildirilecektir.
 • ·         İkinci eleme sonunda, Jüriden en fazla oy alarak birinci seçilen yarışmacı finalde yarışma hakkını kazanacaktır
 • ·         TRT Radyo ve Müdürlükleri’nde tamamlanan ikinci elemeler sonucunda, yurtiçinde THM ve TSM dallarında ayrı ayrı seçilen 8’er amatör sanatçı ile yurtdışında yapılan yarışmalarda (KKTC’de ve Almanya’da) finale kalan 2’şer amatör sanatçı, daha sonra düzenlenecek Türkiye Final Yarışması’nda kendi bölgelerini temsil edeceklerdir. Eğer hastalık ve diğer mecburi sebeplerle Bölge Finalistleri, yarışmanın Türkiye Finali’ne katılamazlarsa, onların yerine Bölge İkincileri, onlarda katılamazlarsa Bölge Üçüncüleri Türkiye Finali’ne katılacaklardır.
 • ·         Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında yapılacak Türkiye Final Yarışması sonucunda, yarışmanın birincileri, ikincileri ve üçüncüleri seçilecektir.
 • ·         Yarışmaya yalnızca bir dalda başvuru yapılabilecektir. Aksi durumlarda başvuru sahibi yalnız tercih edeceği bir dalda yarışmaya alınacaktır
 • ·         Final Yarışmaları; 
 • ·         03 Mayıs 2014 tarihinde Türk Sanat Müziği,
 • ·         10 Mayıs 2014 tarihinde Türk Halk Müziği, dalında olmak üzere gerçekleştirilecektir.
 • ·         Final programı Televizyon kanal/kanallarımızdan vd. yayın organlarımızdan canlı olarak yayınlanacaktır.
 • ·         Her iki müzik dalında ayrı ayrı olmak üzere Bölgelerden birinci seçilen adaylara net 2.000.-TL, ikincilere, üçüncülere ve diğer finalistlere plaket ve katılımcı belgeleri verilecektir.
 • ·         Final yarışması sonucunda dereceye giren amatör sanatçılardan, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği dallarında ayrı ayrı olmak üzere,
 • ·         BİRİNCİLERE NET    10 BİN TL ve PLAKET
 • ·         İKİNCİLERE    NET     5 BİN TL ve PLAKET
 • ·         ÜÇÜNCÜLERE NET     3 BİN TL ve PLAKET verilecektir
 • ·         Final konseri için Bölgelerden, KKTC ve yurt dışından Final programının gerçekleştirileceği yere gelecek finalistlerin yol ücretleri ve harcırahları, TRT Müdürlükleri’nce karşılanacaktır
 • ·         Yarışmalar tamamlandıktan sonra; Türkiye Finallerinde yer alan her iki daldaki 10’ar yarışmacının icralarının yer alacağı Özel Yarışma CD Albümleri yapılacak ve piyasaya sunulacaktır.

JÜRİ DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Yarışmaya katılan adayların seçiminde dikkat edilecek hususlar;

 • ·         Ses (Ses rengi, ses genişliği, nefesi ve sesi kullanma tekniği, sesin mikrofona uygunluğu), Kulak (Ritmik denge, entonasyon, saza uyum), Uygulama (İcra tavır ve üslubu, mahalli ağız-diyalekt-lehçe, seçilen eserin zorluk derecesi, telaffuz, diksiyon)       

                    TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLGE ELEMELERİ

 • ·        İzmir               (03-04-05-06 Nisan 2014)
 • ·        Erzurum                  (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Çukurova        (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Antalya          (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        İstanbul                    (09-10-11-12-13 Nisan 2014)
 • ·        Trabzon          (10-11-12 Nisan 2014)
 • ·        Diyarbakır      (10-11-12 Nisan 2014)
 • ·        Ankara           (16-17-18-19-20 Nisan 2014)
 • ·        Almanya         (17-18-19 Nisan 2014)
 • ·        K.K.T.C.                  (17-18-19-20 Nisan 2014)
 • ·        TÜRK HALK MÜZİĞİ BÖLGE ELEMELERİ

 

 • ·        Erzurum                  (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Çukurova        (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Antalya          (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Trabzon          (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        İzmir               (03-04-05-06 Nisan 2014)
 • ·        Ankara           (09-10-11-12-13 Nisan 2014)
 • ·        Diyarbakır      (10-11-12 Nisan 2014)
 • ·        İstanbul                    (16-17-18-19-20 Nisan 2014)
 • ·        Almanya         (17-18-19 Nisan 2014)
 • ·        K.K.T.C.                  (17-18-19-20 Nisan 2014)
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Rastgele Konular
Fransa’da eski Cumhurbaşkanları Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy dönemlerinde bakanlık yapan Ermeni asıllı Patrick Deveciyan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir dönem başkanlığını yaptığı Hauts-de-Seine bölgesinden yapılan açıklamada, 75 yaşındaki Deveciyan’ın virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi....
Avrupa kupalarında bu sezon 4 farklı organizasyonda mücadele eden Türk erkek basketbol takımları, şimdiye kadar çıktıkları maçlardaki yüzde 61,1’lik galibiyet oranıyla ilk sırada yer aldı.   Bu sezon THY Avrupa Ligi, ULEB Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası’na...
Allah (cc) insanı  kendisine halife olsun diye eşrefi mahlukat olarak yaratmış ve türlü türlü meziyetlerle donatmıştır. Bu meziyetlerin en önemlisi ise akıl ve muhakeme yeteneğidir. İnsan bu yetenekleriyle Rabbini ve kendisini anlayıp tanıyabilir. Allah’u teala kuluna verdiği bu akıl yeteneğinden...
Brüksel-Ixelles polisi, Covid-19 pandemisini engellemek için sağlık düzenlemelerine uymayan vatandaşlara veya işletme sahiplerine karşı Cuma günü toplam 98 tane cezai işlem uyguladı. Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Brüksel-Ixelles polisi, bir yerde toplanan vatandaşlarla, kepenk indirmesi gerektiği halde indirmeyen işletme...
Çarşı pazar dolup taşmaz,Gelmeyince gurbetçiler,Emirdağ’ı çiçek açmaz,Gelmeyince gurbetçiler. Belli değil henüz karar,Cümle alem haber sorar,Emirdağ’ı seni arar,Gelmeyince gurbetçiler Yüzü gülmez esnafların,Boşalmaz tozlu rafların,Gözü açılmaz safların,Gelmeyince gurbetçiler. Çay ahbabsız içilmiyor,Kapı sensiz açılmıyor,Çarşı pazar gezilmiyor,Gelmeyince gurbetçiler. Koku kekik de, nane de,Gençler içmez...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya geldi. AB Konseyi binasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.  Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. 
Avrupa’da hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çoğu Avrupa ülkesinin sınırlarını kısmen veya tamamen kapatması, Avrupa Birliği’nin (AB) temelini oluşturan ve serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması’nı tehdit ediyor. Dünyada, yeni tip koronavirüs tanısı konan kişilerin sayısı 200 bine...
Belçika’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 Nisan’a kadar bütün seferleri durdurma kararı aldı. Brüksel Havayolları’ndan yapılan yazılı açıklamada, dünya çapındaki koronavirüs krizinin neden olduğu olağanüstü koşullar nedeniyle bütün uçuşların 21 Mart’tan...
PVDA partisi hükümetin asosyal, ırkçı ve kadın haklarını hiçe sayan yasalarına karşı “Büyük Öfke” adı altında bir miting düzenledi. Brüksel’de düzenlenen mitinge Belçika’nın her yerinden ve her kesiminden katılımlar olurken PVDA partisinin Genel Başkanı Peter Mertens, birlik ve beraberlikten bahsedip...
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Belçika’da emlak kredileri konusunda yeni kriterlerin uygulanmaya başlaması ev almak isteyen çok sayıda vatandaşı tedirgin etmişti. Konuyla ilgili Yenivatan’a özel açıklama yapan LR Finances şirketinin Müdürü Rüstem Liman, vatandaşların tedirgin olmamaları gerektiği yönünde uyarıda bulundu....
Arşiv
Bizi Facebook’tan takip edin
Sizden Gelen Yorumlar
Etiketler