TRT GENÇ YETENEKLER ARIYOR

TRT GENÇ YETENEKLER ARIYOR
 • 20.03.2014
 • 2.920 kez okundu

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), kuruluşunun 50’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği “TRT 50. Yıl Özel THS-TSM Genç Mikrofon Ses Yarışması” için başvurular 28 Mart’ta son bulacak.

TRT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 1979-1 Ocak 1996 tarihlerinde doğmuş 18-35 yaş arası kişiler 28 Mart’ta mesai bitimine kadar başvurabilecek.

Yarışmanın bölge elemeleri; TRT Müdürlükleri bulunan Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Çukurova, Antalya, KKTC (Lefkoşa) ve Almanya’da (Köln) yapılacaktır

Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dallarında yapılacak final yarışması sonucunda yarışmanını dereceye girenleri seçilerek ödüllendirilecek.

TRT 50.YIL ÖZEL  TÜRK HALK MÜZİĞİ -TÜRK SANAT MÜZİĞİ GENÇ MİKROFON SES YARIŞMASI (KURALLAR)

YARIŞMA;

 • ·         01.01.1996 – 31.12.1979 tarihleri arasında doğmuş olan 18-35 yaş aralığındaki bayan ve erkek sesleri (bu tarihler dahil),
 • ·         Belirtilen yaş sınırları içinde olan, ancak daha önce kaset, plak, video, CD, VCD vb. müzik materyallerini doldurup piyasaya arz etmemiş ve profesyonel olarak sahneye, TRT ve diğer Radyo-TV Kuruluşlarınca düzenlenen benzer yarışmaların final yayınlarına çıkmamış amatör kişileri,
 • ·         Devlet Koroları, konservatuarlar gibi Resmi Devlet Kurumları’nda ve İcra Heyetleri’nde kadrolu veya sözleşmeli olarak ses sanatçısı statüsünde çalışmayan kişileri kapsar.
 • ·         Bu yarışmaların TRT’ye kadrolu/sözleşmeli sanatçı alımıyla hiçbir ilgisi yoktur.

 

YARIŞMAYA BAŞVURU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • ·         Şahsi Başvurular: Adaylar, nüfus cüzdanları ve bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte, Ankara,İstanbul, İzmir, Erzurum, Trabzon, Çukurova, Diyarbakır, Antalya’da bulunan Radyo birimlerine, KKTC‘de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na şahsen başvuracaklardır. Kendilerine verilecek “Yarışmaya Giriş Formu”nu dikkatlice okuyarak bizzat doldurulacaklardır. Kendilerine ait yarışmaya ait giriş fişini alarak, bu yarışmanın TRT’ye Kadrolu-Sözleşmeli vb. statülerde sanatçı almak üzere açılmadığı hususunu ve diğer şartları, imzalarıyla kabul ve beyan etmiş olacaklardır.
 • ·         İnternet Başvuruları: Yarışmaya Almanya’da (Köln şehrinde) katılacak adaylarla, Türkiye’de ve KKTC (Lefkoşa)’de katılacak adaylar diledikleri taktirde, www.trt.net.tr internet adresindeki yarışmalar için özel olarak konulmuş olan afişi takip ederek şartnamenin ekinde bulunan boş formu doldurup kaydet komutu ile kayıtlarını yaptırabileceklerdir.Kendilerine ait “Adı-Soyadı – T.C. Vatandaşlık Numarası – Doğum Tarihi – Doğum Yeri – Baba Adı – E-posta Adresi” bilgilerini mutlaka eksiksiz ve doğru olarak gireceklerdir. Hangi aşamada olursa olsun, Nüfus Cüzdanlarının asılları ve yanlarında getirecekleri 2 fotoğrafı ile yapılan karşılaştırma sırasında yanlış bilgi verdikleri ve/veya yerlerine başkalarını yarışmaya gönderen kişiler, yarışma dışı bırakılacaklardır.
 • ·         Başvuru sahibince getirilen fotoğrafların biri müracaat formuna, diğeri yarışmaya giriş fişine yapıştırılacak ve form ilgili Radyoda saklanarak, elemeler için gelen jüriye teslim edilecektir. Adaya verilecek fişe mutlaka Türk Halk Müziği veya Türk Sanat Müziği dallarından hangisi ise, o dala ait sıra numarası yazılacaktır. Web sitesi üzerinden kayıt yapan adaylara ise eleme gün ve saatleri e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • ·         Başvuranlar arasında, belirtilen şartları taşımayan adaylar varsa, bunlar hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılacaklardır.
 • ·         Başvurular 28 Mart 2014 akşamı mesai saati bitimine kadar kabul edilecektir.
 • ·         Yarışmaya listeleri, Müzik Dairesi Başkanlığı’nca Web sitesinde ve ilgili TRT Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir..
 • ·         Adaylar, elemelere kendilerine verilen sıra numaraları dikkate alınarak kabul edilecektir (Sağlık ve kabul edilebilir önemli meşru mazereti olanlar dışında).
 • ·         Adaylar, ilk elemeler için 3 eser hazırlayacaklar, kendi tercih edecekleri bir parçayı jüri önünde icra edeceklerdir. Eserler TRT THM/TSM Repertuarı’nda olacak, her eser için 3’er nüsha nota hazır olarak salona getirilecektir. Sınav Kurulu dilerse, adaydan bir veya birkaç parçayı daha icra etmesini isteyebilecektir.
 • ·         İlk elemelerde yarışmacılar 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve değerlendirmeler sonucunda her radyoda Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında ayrı ayrı olmak üzere en çok puan alan 10’ar aday ikinci elemeye kalacaktır. Birinci eleme sonuçları, adayların yarışmaya girdikleri binanın kapısına asılarak, ikinci elemeye katılacakları gün ve saat bildirilecektir.
 • ·         İkinci eleme sonunda, Jüriden en fazla oy alarak birinci seçilen yarışmacı finalde yarışma hakkını kazanacaktır
 • ·         TRT Radyo ve Müdürlükleri’nde tamamlanan ikinci elemeler sonucunda, yurtiçinde THM ve TSM dallarında ayrı ayrı seçilen 8’er amatör sanatçı ile yurtdışında yapılan yarışmalarda (KKTC’de ve Almanya’da) finale kalan 2’şer amatör sanatçı, daha sonra düzenlenecek Türkiye Final Yarışması’nda kendi bölgelerini temsil edeceklerdir. Eğer hastalık ve diğer mecburi sebeplerle Bölge Finalistleri, yarışmanın Türkiye Finali’ne katılamazlarsa, onların yerine Bölge İkincileri, onlarda katılamazlarsa Bölge Üçüncüleri Türkiye Finali’ne katılacaklardır.
 • ·         Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında yapılacak Türkiye Final Yarışması sonucunda, yarışmanın birincileri, ikincileri ve üçüncüleri seçilecektir.
 • ·         Yarışmaya yalnızca bir dalda başvuru yapılabilecektir. Aksi durumlarda başvuru sahibi yalnız tercih edeceği bir dalda yarışmaya alınacaktır
 • ·         Final Yarışmaları; 
 • ·         03 Mayıs 2014 tarihinde Türk Sanat Müziği,
 • ·         10 Mayıs 2014 tarihinde Türk Halk Müziği, dalında olmak üzere gerçekleştirilecektir.
 • ·         Final programı Televizyon kanal/kanallarımızdan vd. yayın organlarımızdan canlı olarak yayınlanacaktır.
 • ·         Her iki müzik dalında ayrı ayrı olmak üzere Bölgelerden birinci seçilen adaylara net 2.000.-TL, ikincilere, üçüncülere ve diğer finalistlere plaket ve katılımcı belgeleri verilecektir.
 • ·         Final yarışması sonucunda dereceye giren amatör sanatçılardan, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği dallarında ayrı ayrı olmak üzere,
 • ·         BİRİNCİLERE NET    10 BİN TL ve PLAKET
 • ·         İKİNCİLERE    NET     5 BİN TL ve PLAKET
 • ·         ÜÇÜNCÜLERE NET     3 BİN TL ve PLAKET verilecektir
 • ·         Final konseri için Bölgelerden, KKTC ve yurt dışından Final programının gerçekleştirileceği yere gelecek finalistlerin yol ücretleri ve harcırahları, TRT Müdürlükleri’nce karşılanacaktır
 • ·         Yarışmalar tamamlandıktan sonra; Türkiye Finallerinde yer alan her iki daldaki 10’ar yarışmacının icralarının yer alacağı Özel Yarışma CD Albümleri yapılacak ve piyasaya sunulacaktır.

JÜRİ DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Yarışmaya katılan adayların seçiminde dikkat edilecek hususlar;

 • ·         Ses (Ses rengi, ses genişliği, nefesi ve sesi kullanma tekniği, sesin mikrofona uygunluğu), Kulak (Ritmik denge, entonasyon, saza uyum), Uygulama (İcra tavır ve üslubu, mahalli ağız-diyalekt-lehçe, seçilen eserin zorluk derecesi, telaffuz, diksiyon)       

                    TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLGE ELEMELERİ

 • ·        İzmir               (03-04-05-06 Nisan 2014)
 • ·        Erzurum                  (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Çukurova        (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Antalya          (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        İstanbul                    (09-10-11-12-13 Nisan 2014)
 • ·        Trabzon          (10-11-12 Nisan 2014)
 • ·        Diyarbakır      (10-11-12 Nisan 2014)
 • ·        Ankara           (16-17-18-19-20 Nisan 2014)
 • ·        Almanya         (17-18-19 Nisan 2014)
 • ·        K.K.T.C.                  (17-18-19-20 Nisan 2014)
 • ·        TÜRK HALK MÜZİĞİ BÖLGE ELEMELERİ

 

 • ·        Erzurum                  (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Çukurova        (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Antalya          (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Trabzon          (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        İzmir               (03-04-05-06 Nisan 2014)
 • ·        Ankara           (09-10-11-12-13 Nisan 2014)
 • ·        Diyarbakır      (10-11-12 Nisan 2014)
 • ·        İstanbul                    (16-17-18-19-20 Nisan 2014)
 • ·        Almanya         (17-18-19 Nisan 2014)
 • ·        K.K.T.C.                  (17-18-19-20 Nisan 2014)

Etiketler: / / / / / / / / /

Belçika’da polis şiddeti protesto edildi
Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaklaşık 200 kişi, polis şiddetine dikkati çekmek için protesto düzenledi. Çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinin çağrısı...
Avrupa’nın reddettiği “YPG/PKK bağlantısı” kendi sokaklarında
Avrupa’nın reddettiği, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı YPG arasındaki bağ, kıtanın sokaklarındaki gösterilerde açıkça görülüyor.  Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmasıyla...
“Güldür Güldür Show” Belçika’ya geliyor
Türkiye’nin en çok güldüren şov programı “Güldür Güldür Show” 20 Aralık 2019 günü Anvers’te bulunan Koningen Elizabethzaal’da Belçikalı Türklerle buluşuyor....
Belçika’da hız sınırı ihlalleri rekor kırdı
Federal polisin raporuna göre, 2019’un ilk altı ayı içerisinde meydana hız sınırı ihlalleri nedeniyle uygulanan cezaların Belçika’da ilk kez 2...
Anadolu Isuzu, Brüksel’de görücüye çıktı
Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, otobüs segmentinin dünyadaki en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen...
Kosova Türklerinden Barış Pınarı Harekatı’na destek
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Prizren şubesince Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi düzenlendi. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve...
PKK yandaşları ile Alman taraftarlar arasında kavga
Alman 4. lig futbol takımlarından Rot-Weiss Essen taraftarları ile terör örgütü PYD/PKK yandaşları arasında trende kavga çıktı. Köln’de terör örgütü...
Almanya’da yaşayan Türklerden “Vatanına Bayrağına Sahip Çık” mitingi
Almanya’nın Wuppertall kentinde “Vatanına Bayrağına Sahip Çık” sloganıyla düzenlenen mitingde bir araya gelen Türkler, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü. Bölgede faaliyet gösteren...
Barcelona’da protesto çatışmaya dönüştü
İspanya’nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı. Katalonya Özerk Bölgesi’nin...
AB’den Türkiye kararları
Avrupa Birliği (AB) Konseyinden, “tüm askeri harekatlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasının not edildiği” bildirildi. Brüksel’de AB Liderler Zirvesi’nde bir araya...
Otokar’dan Busworld Europe çıkarması
Otokar, Busworld Europe’ta yeni otobüslerini sergiledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın 50 ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu seyahat imkanı sunan Otokar,...
BTF’den KVC Westerlo’ya ziyaret
Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu, Yönetim Kurulu, Belçika 2’nci Lig ekiplerinden KVC Westerlo Futbol Kulübü Başkanı Hasan Çetinkaya’yı makamında...
“Türkiye ve ABD, Suriye’de ateşkes için anlaştı”
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ve ABD’nin Suriye’de ateşkes için anlaştığını bildirdi. Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...
Dünya Motokros Şampiyonası’nda 2020 takvimi belli oldu
Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 2020 yılı takvimi açıklandı.  Şampiyonanın, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyon Motor Sporları Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye ayağı, 5-6 Eylül 2020...
PKK, Avrupa’da adeta terör estiriyor
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ