YeniVatan Belçika

TRT GENÇ YETENEKLER ARIYOR

TRT GENÇ YETENEKLER ARIYOR

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), kuruluşunun 50’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği “TRT 50. Yıl Özel THS-TSM Genç Mikrofon Ses Yarışması” için başvurular 28 Mart’ta son bulacak.

TRT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 1979-1 Ocak 1996 tarihlerinde doğmuş 18-35 yaş arası kişiler 28 Mart’ta mesai bitimine kadar başvurabilecek.

Yarışmanın bölge elemeleri; TRT Müdürlükleri bulunan Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Çukurova, Antalya, KKTC (Lefkoşa) ve Almanya’da (Köln) yapılacaktır

Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dallarında yapılacak final yarışması sonucunda yarışmanını dereceye girenleri seçilerek ödüllendirilecek.

TRT 50.YIL ÖZEL  TÜRK HALK MÜZİĞİ -TÜRK SANAT MÜZİĞİ GENÇ MİKROFON SES YARIŞMASI (KURALLAR)

YARIŞMA;

 • ·         01.01.1996 – 31.12.1979 tarihleri arasında doğmuş olan 18-35 yaş aralığındaki bayan ve erkek sesleri (bu tarihler dahil),
 • ·         Belirtilen yaş sınırları içinde olan, ancak daha önce kaset, plak, video, CD, VCD vb. müzik materyallerini doldurup piyasaya arz etmemiş ve profesyonel olarak sahneye, TRT ve diğer Radyo-TV Kuruluşlarınca düzenlenen benzer yarışmaların final yayınlarına çıkmamış amatör kişileri,
 • ·         Devlet Koroları, konservatuarlar gibi Resmi Devlet Kurumları’nda ve İcra Heyetleri’nde kadrolu veya sözleşmeli olarak ses sanatçısı statüsünde çalışmayan kişileri kapsar.
 • ·         Bu yarışmaların TRT’ye kadrolu/sözleşmeli sanatçı alımıyla hiçbir ilgisi yoktur.

 

YARIŞMAYA BAŞVURU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • ·         Şahsi Başvurular: Adaylar, nüfus cüzdanları ve bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte, Ankara,İstanbul, İzmir, Erzurum, Trabzon, Çukurova, Diyarbakır, Antalya’da bulunan Radyo birimlerine, KKTC‘de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na şahsen başvuracaklardır. Kendilerine verilecek “Yarışmaya Giriş Formu”nu dikkatlice okuyarak bizzat doldurulacaklardır. Kendilerine ait yarışmaya ait giriş fişini alarak, bu yarışmanın TRT’ye Kadrolu-Sözleşmeli vb. statülerde sanatçı almak üzere açılmadığı hususunu ve diğer şartları, imzalarıyla kabul ve beyan etmiş olacaklardır.
 • ·         İnternet Başvuruları: Yarışmaya Almanya’da (Köln şehrinde) katılacak adaylarla, Türkiye’de ve KKTC (Lefkoşa)’de katılacak adaylar diledikleri taktirde, www.trt.net.tr internet adresindeki yarışmalar için özel olarak konulmuş olan afişi takip ederek şartnamenin ekinde bulunan boş formu doldurup kaydet komutu ile kayıtlarını yaptırabileceklerdir.Kendilerine ait “Adı-Soyadı – T.C. Vatandaşlık Numarası – Doğum Tarihi – Doğum Yeri – Baba Adı – E-posta Adresi” bilgilerini mutlaka eksiksiz ve doğru olarak gireceklerdir. Hangi aşamada olursa olsun, Nüfus Cüzdanlarının asılları ve yanlarında getirecekleri 2 fotoğrafı ile yapılan karşılaştırma sırasında yanlış bilgi verdikleri ve/veya yerlerine başkalarını yarışmaya gönderen kişiler, yarışma dışı bırakılacaklardır.
 • ·         Başvuru sahibince getirilen fotoğrafların biri müracaat formuna, diğeri yarışmaya giriş fişine yapıştırılacak ve form ilgili Radyoda saklanarak, elemeler için gelen jüriye teslim edilecektir. Adaya verilecek fişe mutlaka Türk Halk Müziği veya Türk Sanat Müziği dallarından hangisi ise, o dala ait sıra numarası yazılacaktır. Web sitesi üzerinden kayıt yapan adaylara ise eleme gün ve saatleri e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • ·         Başvuranlar arasında, belirtilen şartları taşımayan adaylar varsa, bunlar hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılacaklardır.
 • ·         Başvurular 28 Mart 2014 akşamı mesai saati bitimine kadar kabul edilecektir.
 • ·         Yarışmaya listeleri, Müzik Dairesi Başkanlığı’nca Web sitesinde ve ilgili TRT Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir..
 • ·         Adaylar, elemelere kendilerine verilen sıra numaraları dikkate alınarak kabul edilecektir (Sağlık ve kabul edilebilir önemli meşru mazereti olanlar dışında).
 • ·         Adaylar, ilk elemeler için 3 eser hazırlayacaklar, kendi tercih edecekleri bir parçayı jüri önünde icra edeceklerdir. Eserler TRT THM/TSM Repertuarı’nda olacak, her eser için 3’er nüsha nota hazır olarak salona getirilecektir. Sınav Kurulu dilerse, adaydan bir veya birkaç parçayı daha icra etmesini isteyebilecektir.
 • ·         İlk elemelerde yarışmacılar 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve değerlendirmeler sonucunda her radyoda Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında ayrı ayrı olmak üzere en çok puan alan 10’ar aday ikinci elemeye kalacaktır. Birinci eleme sonuçları, adayların yarışmaya girdikleri binanın kapısına asılarak, ikinci elemeye katılacakları gün ve saat bildirilecektir.
 • ·         İkinci eleme sonunda, Jüriden en fazla oy alarak birinci seçilen yarışmacı finalde yarışma hakkını kazanacaktır
 • ·         TRT Radyo ve Müdürlükleri’nde tamamlanan ikinci elemeler sonucunda, yurtiçinde THM ve TSM dallarında ayrı ayrı seçilen 8’er amatör sanatçı ile yurtdışında yapılan yarışmalarda (KKTC’de ve Almanya’da) finale kalan 2’şer amatör sanatçı, daha sonra düzenlenecek Türkiye Final Yarışması’nda kendi bölgelerini temsil edeceklerdir. Eğer hastalık ve diğer mecburi sebeplerle Bölge Finalistleri, yarışmanın Türkiye Finali’ne katılamazlarsa, onların yerine Bölge İkincileri, onlarda katılamazlarsa Bölge Üçüncüleri Türkiye Finali’ne katılacaklardır.
 • ·         Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında yapılacak Türkiye Final Yarışması sonucunda, yarışmanın birincileri, ikincileri ve üçüncüleri seçilecektir.
 • ·         Yarışmaya yalnızca bir dalda başvuru yapılabilecektir. Aksi durumlarda başvuru sahibi yalnız tercih edeceği bir dalda yarışmaya alınacaktır
 • ·         Final Yarışmaları; 
 • ·         03 Mayıs 2014 tarihinde Türk Sanat Müziği,
 • ·         10 Mayıs 2014 tarihinde Türk Halk Müziği, dalında olmak üzere gerçekleştirilecektir.
 • ·         Final programı Televizyon kanal/kanallarımızdan vd. yayın organlarımızdan canlı olarak yayınlanacaktır.
 • ·         Her iki müzik dalında ayrı ayrı olmak üzere Bölgelerden birinci seçilen adaylara net 2.000.-TL, ikincilere, üçüncülere ve diğer finalistlere plaket ve katılımcı belgeleri verilecektir.
 • ·         Final yarışması sonucunda dereceye giren amatör sanatçılardan, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği dallarında ayrı ayrı olmak üzere,
 • ·         BİRİNCİLERE NET    10 BİN TL ve PLAKET
 • ·         İKİNCİLERE    NET     5 BİN TL ve PLAKET
 • ·         ÜÇÜNCÜLERE NET     3 BİN TL ve PLAKET verilecektir
 • ·         Final konseri için Bölgelerden, KKTC ve yurt dışından Final programının gerçekleştirileceği yere gelecek finalistlerin yol ücretleri ve harcırahları, TRT Müdürlükleri’nce karşılanacaktır
 • ·         Yarışmalar tamamlandıktan sonra; Türkiye Finallerinde yer alan her iki daldaki 10’ar yarışmacının icralarının yer alacağı Özel Yarışma CD Albümleri yapılacak ve piyasaya sunulacaktır.

JÜRİ DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Yarışmaya katılan adayların seçiminde dikkat edilecek hususlar;

 • ·         Ses (Ses rengi, ses genişliği, nefesi ve sesi kullanma tekniği, sesin mikrofona uygunluğu), Kulak (Ritmik denge, entonasyon, saza uyum), Uygulama (İcra tavır ve üslubu, mahalli ağız-diyalekt-lehçe, seçilen eserin zorluk derecesi, telaffuz, diksiyon)       

                    TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLGE ELEMELERİ

 • ·        İzmir               (03-04-05-06 Nisan 2014)
 • ·        Erzurum                  (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Çukurova        (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Antalya          (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        İstanbul                    (09-10-11-12-13 Nisan 2014)
 • ·        Trabzon          (10-11-12 Nisan 2014)
 • ·        Diyarbakır      (10-11-12 Nisan 2014)
 • ·        Ankara           (16-17-18-19-20 Nisan 2014)
 • ·        Almanya         (17-18-19 Nisan 2014)
 • ·        K.K.T.C.                  (17-18-19-20 Nisan 2014)
 • ·        TÜRK HALK MÜZİĞİ BÖLGE ELEMELERİ

 

 • ·        Erzurum                  (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Çukurova        (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Antalya          (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        Trabzon          (03-04-05 Nisan 2014)
 • ·        İzmir               (03-04-05-06 Nisan 2014)
 • ·        Ankara           (09-10-11-12-13 Nisan 2014)
 • ·        Diyarbakır      (10-11-12 Nisan 2014)
 • ·        İstanbul                    (16-17-18-19-20 Nisan 2014)
 • ·        Almanya         (17-18-19 Nisan 2014)
 • ·        K.K.T.C.                  (17-18-19-20 Nisan 2014)
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Rastgele Konular
Avrupa Birliği (AB), biyometrik kimlik saptama sistemlerinin terör tehdidini önlemek, kayıp çocukları bulmak, ciddi bir suçu kovuşturmak veya bir şüpheliyi tespit etmek için kullanılması önerisinde bulundu. AB Komisyonu, yapay zeka ile ilgili kurallar çerçevesini içeren dünyadaki ilk yasal düzenleme teklifini...
Saya; ayakkabının yumuşak olan üst bölümü, gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanların yaptığı tören, yayla ve kırlarda hayvanlar için yapılan üstü samanla örtülü yer, kadın giysisi, iş önlüğü, kundura yüzü gibi anlamlara gelmektedir. Emirdağ’da saya gezmeye ayıcı oyunu...
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar ve salgın tedbirlerini görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. AB Liderler Zirvesi, 25-26 Şubat’ta düzenlenecek. Zirvenin ilk gününde, aşı üretiminin artırılması amacıyla AB’nin ve üye ülkelerin neler yapabileceği,...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da yapılan Misano Dünya Superbike Testi’nde birinci oldu.  Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha takımıyla bugün İtalya’da Misano Marco Simoncelli Pisti’nde teste çıktı.  Milli sporcu, Misano Dünya Superbike Testi’nde ilk günü 1.34.265’lik derecesiyle birinci sırada tamamladı....
Belçika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bin kişide 505’e çıkarak son iki haftada yüzde 67 artış gösterdi.  Kovid-19 vakalarındaki haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 18-24 Mart haftasında günlük yeni vaka sayısı 4...
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Hoffenheim’i 4-0 yenerek, ligde 30 maç aradan sonra galip geldi. Schalke 04, Bundesliga’nın 15. haftasında Veltnis Arena’da Hoffenheim’i konuk etti. Mavi-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını 42. dakikada Matthew Hoppe’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda...
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Test sonucunu Twitter paylaşımı ile duyuran Orkun, “Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim.” ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki...
Belçika’da 28 Aralık 2020 tarihinde başlatılan aşılama kampanyası genişletilerek, huzurevleri sakinlerinden sonra virüse maruz kalan kovid birimlerini, yoğun bakımları, acil bölüm çalışanlarını ve hastane bakım personelini de kapsayacak. Ayrıca Pazartesi gününden itibaren Pfizer / BioNtech aşısı Brüksel’deki huzurevlerindeki personele daha...
Belçika Türk Dili Enstitüsü, Uyum ve Araştırma Merkezi Başkanı Şener Uğurlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı vesilesiyle, bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Şener Uğurlu’nun mesajında şu ifadeler yer aldı: Bugün; bağımsızlığımızı ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ifade eden, Türk Milletinin iradesini...
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi etmek için 5 yeni umut verici aday tedavi bulunduğunu bildirdi. Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5 ürünün ileri bir geliştirme aşamasında olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu ilaçların, nihai...
Arşiv
Bizi Facebook’tan takip edin
Sizden Gelen Yorumlar
Etiketler