YeniVatan Belçika

Şehitlerin Efendisi Hazret-i Hüseyin (r.a.)

Şehitlerin Efendisi Hazret-i Hüseyin (r.a.)

Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve Ashâbının üzerine olsun inşaallah. Âmin.

Hazret-i Allah Celle Celâlühü Kur’an-ı Keriminde şöyle buyuruyor: “Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.” (Bakara suresi, 154) 

Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular; “Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin’denim! Allah’ı seven Hüseyin’i sever! Hüseyin torunlardan bir torundur.” 

Hazret-i Hüseyin (r.a.) efendimizin bir sözü; “En büyük cihad, zalimin karşısına geçipte sen haksızsın demektir!” 

İmam Hüseyin

Muhterem Müslümanlar,

10 Muharrem 680, Günlerce susuz bırakılarak yezid tarafından Irak’ın Kufe kenti yakınlarında Kerbela çölünde iktidar hırsı nedeniyle Şehit edilişlerinin 1341. Yılında Peygamber efendimizin (s.a.v) gözbebeği, torunu, İmam Hazret-i Hüseyin efendimize ve Ehl-i Beyt efendilerimize Yüce Allah’tan Rahmet niyaz ederim. 

İslam tarihinde asırlardır dinmeyen büyük bir acı olarak biz Müslümanların kalbinde yer alan, Kerbela olayında Şehid edilen “SeyyidüşŞühedâ” Şehidlerin efendisi Hazret-i Hüseyin (r.a.) efendimizden, 1343, bu Muharrem ayında, Âşûre gününde Mübârek Şahsiyetlerini, özelliklerini ve kısaca hayatını hatırlayalım ve anlatalım inşaallah…

Peygamber Efendimiz’in torunu, Kerbela şehidi; Hz. Hüseyin (r.a.) efendimizin hayatı…

Hazret-i Hüseyin (r.a) efendimiz, 626 yılında Medîne’de doğdu. Künyesi Ebû Abdullah’tır. “Şehît” lakabıyla meşhur­dur. Resûlullah efendimiz (s.a.v) ağabeyi Hazret-i Hasan’a (r.a.) yaptığı gibi o güne kadar Araplar tarafından pek bilinmeyen “Hüseyin” ismini kulağına bizzat ezan okuyarak koydular ve doğumunun yedinci gününde Akîka kurbanı kestirip Hz. Fâtıma’dan (r.a.) saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istediler.

Hz. Hasan (r.a.) doğumunun yedinci günü sünnet edildi. Babası Hz. Ali (r.a.) efendimiz, annesi Hz. Fâtıma (r.a.) annemizdir. 

HZ. HÜSEYİN’İN (R.A.) EŞİ VE ÇOCUKLARI

Rebâb bint-i İmriü’l-Kays ile evlenmiş ve Ali Ekber, Ali Zeynelâbidîn, Fâtıma, Sükeyne, EbûbekirÖmer, Abdullah, Muhammed, Cafer isimlerinde çocukları olmuştur.

O, hicretin 4. senesinde, yâni kâinâtın en mesut günlerini yaşadığı Asr-ı Saâdet’te dünyaya gelmiş ve muhterem dedesinin göz bebeği olmuştu. Onu gören:

“–Bu kadar güzelini de hiç görmemiştim!” derdi. Çünkü o, insanların Allâh Resûlü’ne en çok benzeyeni idi.

PEYGABERİMİZİN REYHANI

Hz. Hüseyin efendimiz, 6 yaşına kadar Peygamber Efendimiz’in muhabbet kucağında çok mesrûr ve neşeli günler geçirdi. Çünkü Resûlullâh torunlarına çok düşkündü ve onları, “Siz Allâh’ın reyhânlarısınız.” diye severdi. İsteklerini tereddütsüz yerine getirir, onlarla oyun oynar, sırtına bindirip gezdirir, hatta secdede iken sırtına çıktıklarında onlar ininceye kadar bekler, rahatsız etmek istemezdi.

HZ. HÜSEYİN’İN (R.A.) ÖZELLİKLERİ

Hazret-i Hüseyin (r.a), insanların gıpta ettiği müstesnâ bir şahsiyet idi. Çok üstün fazîletlere sâhip bir insandı. Herkes tarafından sevilirdi.

Hz. Hüseyin (r.a) çok cömert ve mütevâzı idi: “Cömert, efendi olur; cimri ise hor ve hakîr olur. Bu âlemde bir mü’min kardeşinin iyiliğini kendinden önce düşünen, öbür âlemde daha iyisini bulur.” buyururdu.

Hayâtını Allâh rızâsını ve âhireti kazanmaya adaması, onu pek ulvî makamlara yükseltti. Cennet gençlerinin efendisi oldu.

Hazret-i Hüseyin (r.a.) efendimiz kendini ibadete vererek zühd ve takvâya dayalı bir hayat sürdü. İnsanlara iyilik ve yardım etmeyi çok sevdi. Müslümanlar arasında huzur ve sükûnu sağlamak, birlik ve beraberliği devam ettirmek için âzâmî gayret sarfetti. Fitne kıpırdanışlarına fırsat vermedi. Muhterem dedesi Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) mânevî mîrâsını koruyup yüceltmek için çalışırken hunharca şehît edildi. Ona revâ görülen zâlimâne hareketler Efendimiz’i ve Müslümanları çok üzdü.

ALLAH’I SEVEN HÜSEYİN’İ SEVER

İki Cihan Güneşi Efendimiz sokakta oynayan çocuklara da selâm verirdi. Onlarla ilgilenirdi. Bir gün ashabıyla bir yere giderken Hüseyin’in (r.a.) sokakta çocuklarla oynadığını gördü. Biraz hızlıca yürüyerek torununu yakalamak istedi. O da oraya buraya koşuyordu. Efendimiz de hem gülüyor hem de peşinden koşuyordu. Onu tutmağa çalışıyordu. Sonunda Hüseyin’i (r.a.) tuttu. Onun yüzünü mübarek iki eliyle sevdi ve yanaklarından öptü. Ashabına döndü ve: “Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin’denim! Allah’ı seven Hüseyin’i sever! Hüseyin torunlardan bir torundur.” buyurdu.

Hz. Hasan ve Hüseyin (r.a.) Efendilerimiz İki Cihan Güneşi Efendimiz’in şefkat ve merhamet pınarından doyasıya içerek büyüdüler. Dedelerinin yanından hiç ayrılmadılar. Onun mübârek dizlerinde oturarak, onun sevgi dolu gönlünden feyizler alarak yetiştiler. Etrafa nur saçan tebessümleri ve iltifatlarıyla gözlerini, gönüllerini nurlandırdılar. Onun nübüvvet nuruyla geliştiler. Gece-gündüz fırsat bulunca dedelerinin kucağına koşarlardı.

Bir gün Habib-i Kibriya Efendimiz Ümmü Seleme (r.a.) annemizin evinde iken Cebrâil (a.s.) geldi. Resûl-i Ekrem Efendimiz Ümmü Seleme annemize: “Ya Ümmü Seleme! Kapıda dur içeriye kimse girmesin,” dedi. O sırada Efendimizin reyhanı Hüseyin geldi ve birden içeri daldı, Resûlullah’ın boynuna atıldı. Efendimiz onu kucağına aldı, öptü ve sevdi. Cebrâil (a.s.): “Onu çok mu seviyorsun?” dedi. Efendimiz de: “Evet!” dedi. Bunun üzerine Cebrâil (a.s.): “İyi ama, ümmetin onu öldürecektir!” dedi. Efendimiz hayretle: “Demek onu öldürecek olanlar mü’minler!..” dedi. Cebrâil (a.s.): “Evet! İstersen onun öldürüleceği yeri sana göstereyim,” dedi ve gösterdi. Oradan bir avuç kızıl toprak alıp getirdi. Efendimiz o toprağı aldı ve kokladı da: “Bu toprak gam ve belâ kokuyor” buyurdu. Daha sonra toprağı Ümmü Seleme (r.a.) annemize emânet olarak verdi ve: “Ey Ümmü Seleme! Bu, torunum Hüseyin’in öldürüleceği yerin toprağıdır. Ne zaman kan haline gelirse o vakit bil ki Hüseyin öldürülmüştür.” buyurarak ileride olacak hadiselere işaret etti.

TASA VE BELA YERİ

İki Cihan Güneşi Efendimiz bu toprağın Kerbelâ toprağı olduğunu söylemişti. Kerbelâ, Irak’ın Kûfe bölgesindedir. Efendimiz bu yeri tasa ve belâ yeri diye vasıflandırmıştır. Bir seferinde Hz. Ali (r.a.) “Sıffîn”e giderken bu mıntıkadan geçmişti. Fırat kenarında bir köy olan Ninova’ya gelince durdu ve burasının adını sordu. Kerbelâ cevabını alınca Hz. Ali (r.a.) gözyaşlarını tutamadı. Sonra şunları söyledi:

“Bir defasında Resûlullah’ın huzuruna gitmiştim. Vardığımda ağlıyordu.

– Ya Resûlallah! Seni ağlatan nedir? diye sorduğumda bana: “Az önce Cebrâil (a.s.) yanımdaydı. Bana oğlum Hüseyin’in Fırat kenarında Kerbelâ denen yerde öldürüleceğini haber verdi ve o topraktan bir avuç alıp bana koklattı. Gözyaşlarım akıyorsa bu benim elimde değil ne yapayım kendimi tutamadım.” buyurdu.

Hz. Hüseyin (r.a.) ağabeyi Hz. Hasan (r.a.) ile birlikte birçok seferlere katıldı. Hz. Osman’ın (r.a.) evini kuşatan isyancılara karşı halifeyi korumak ve evine su taşımak üzere babası tarafından verilen vazifede bulundu. Babasının halifeliği sırasında beraberinde Kûfe’ye gitti. Şehâdetinden sonra vasiyeti üzerine ağabeyine itaat etti. Hz. Hasan (r.a.) ile Muâviye (r.a.) halifelik konusunda anlaşınca Hz. Hüseyin (r.a.) bunu içine sindiremedi ve ağabeyi ile birlikte Medine’ye döndü. Kendini ibadete verdi. Zühd ve takvâ üzere yaşamaya gayret etti. Muâviye döneminde fitne çıkarmak isteyen kimselere de fırsat vermedi.

Muâviye 60. h. yılda Şam’da vefat edince oğlu Yezid’e bîat etmedi. Yezid her ne sûretle olursa olsun Hz. Hüseyin ve arkadaşlarından bîat almasını Medine valisi Velid İbni Utbe’den istedi. Vali yumuşak huylu, merhamet sahibiydi. Kendisine Hz. Hüseyin’in (r.a.) öldürülmesi fikri söylenince: “Benim dinimi mi yıkmak istiyorsunuz? Yemin ederim ki Hüseyin’i (r.a.) öldürmek sûretiyle bütün dünyanın mal ve mülküne sahip olacağımı bilsem yine de bunu yapmam.” diyerek reddetti.

Bu haberler üzerine Hz. Hüseyin (r.a.) 4 Mayıs 680 gecesi bütün aile fertleriyle birlikte Mekke’ye gitmek üzere yola çıktı.

Kûfeliler Hz. Hüseyin’e (r.a.) bîat etmek için Mekke’ye haber gönderdiler. O da amcasının oğlu Müslim İbni Akîl’i incelemelerde bulunmak üzere Kûfe’ye gönderdi. Müslim bir mektup yazarak Kûfelilerin Hz. Hüseyin’e (r.a.) bîat edeceklerini hatta on beş yirmi bin kişinin bîatını onun adına kabul ettiğini bildirdi. Fakat Yezid bu faaliyetleri öğrenince Müslim’i öldürttü. Halk korkudan biatlarını geri aldı. Hz. Hüseyin (r.a.) bu arada geçen hadiselerden haberdar olamadı. İbni Abbas, İbni Zübeyr ve İbni Ömer (r.a.) hazarâtı Kûfe’ye gitmemesini tavsiye ediyorlardı. Gerekirse Mekke’de adınıza bîat alırız diyerek görüş beyan ediyorlardı. Fakat Kader-i İlâhî’nin önüne geçmek de kimsenin kârı değildi. Bir sevk-i tâbiî ile Hz. Hüseyin (r.a.) 9 Eylül 680 tarihinde ailesi ve bazı taraftarlarıyla birlikte Kûfe’ye hareket etti.

HZ. HÜSEYİN’İN (R.A.) ŞEHİT EDİLMESİ

Hazret-i Hüseyin (r.a.) efendimiz rüyasında Resûlullah’ı (s.a.v) gördüğünü ve başladığı işi tamamlamakla emrolunduğunu söyledi. Bunun için amcazâdesi Abdullah İbni Ca’fer’in gitmemesine dair yazdığı mektubuna da cevap vermedi. Yolda Kûfelilerin bîatlarından caydığını ve Müslim İbni Akîl’in öldürüldüğünü duyunca bir ara geri dönmeyi düşündü. Fakat kader tekrar o tarafa yönlendirdi. Kendisiyle beraber gelenlere: “İsteyenlerin ayrılabileceğini” söyledi. Yanında sadece aile fertleri kaldı. Yaklaşık 72 kişiyle birlikte Kerbelâ’ya vardı. Kûfe valisi Ubeydullah İbni Ziyad Rey valisi Ömer İbni Sa’d’a bir mektup göndererek Hüseyin’in doğrudan kendisine teslim olmasını istedi. Yoksa onunla savaşmasını emretti. Her iki taraf da maalesef anlaşamadı ve savaş hazırlığına başladı.

Hazret-i Hüseyin (r.a.) gerekli savaş hazırlıklarını yaptıktan sonra atına bindi ve önünde mushaf olduğu halde Ömer’in ordusuna yaklaştı. Kendisinin buraya geliş amacını anlamalarını ve hakkında insaflı hüküm vermelerini istedi. Ömer İbni Sa’d hiçbir şey duymamış gibi davrandı ve aldığı emri yerine getirmek üzere ilk oku fırlattı. Böylece savaş başlamış oldu. Birbirine denk olmayan bu kuvvetler arasında tam bir dram yaşandı. 

Hazret-i Hüseyin’in (r.a.) yirmi üç süvari, kırk piyadeden oluşan askerleri kısa sürede azaldı. Hepsi şehit oldu. Hazret-i Hüseyin (r.a.) yalnız kaldı. Bu yalnızlıktan yararlanan Sinan İbni Enes en-Nehâî bir harbe attı ve Hüseyin efendimizi yere düşürdü. Kendisi de atından yere atlayarak indi ve Hüseyin Efendimizin başını keserek şehit eyledi. Vücudunda 33 mızrak yarası ve 33 kılıç darbesi vardı.

“EYVAH RESULULLAH’IN REYHANI”

Hüseyin Efendimizin şehit edildiği gün Ümmü Seleme (r.a.) annemize verilen kızıl toprak kan haline gelmişti. Annemiz onu kan şeklinde görünce: “Eyvâh Hüseyin’im!.. Eyvâh Resûlullah’ın reyhanı!..” diyerek ağlamaya başladı ve etrafa haber verdi. Bu acı haberi duyan Medine halkı feryatlara boğuldu. O gün yer yerinden oynadı.

Şehitlerin cesetleri ertesi gün Gadiriye köylülerince toprağa verildi. Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin (r.a.) Efendilerimiz Resûlullah’ın sevgili torunları olarak hep birlikte anılmışlardır. Efendimizin “İki çiçek demeti” ve “Cennet gençlerinin efendileri” sıfatıyla Müslümanlar tarafından daima sevilmiş, sayılmış ve adları çocuklara verilen en yaygın isimler arasında yer almıştır. Onlar yaratılış ve ahlâk itibariyle Resûlullah Efendimiz’e çok benzerlerdi. Halîm, selîm ve yumuşak huylu idiler. Şefkat, merhamet ve cömert idiler. Buyururlardı ki: “Cömert efendi olur, cimri hor olur. Bu âlemde bir mü’min kardeşinin iyiliğini, kendinden önce düşünen, öbür âlemde daha iyisini bulur.”

DEDELERİNİN YANINA GİRİP ÇIKARLARDI

Hz. Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz çocuk yaşta iken dedelerinin yanına serbest girip çıkarlardı. Evde olsun, mescidde olsun o ışık kandilinden ayrılmazlardı. Sefere gidip gelen ashâbı onlara hediyeler getirirdi. Dıhye (r.a.) her ticârî seferden dönüşte eli boş dönmezdi. O nur topu sevgili torunlar buna alıştığı için bir gün Cebrâil’i (a.s.) da Dıhye’ye (r.a.) benzeterek varıp ellerini koynuna soktular. Resûlullah mahcup bir şekilde Cebrâil’e (a.s.): “Ey kardeşim Cebrâil! Sizi ashabımdan Dıhye’ye benzettiler. O her sefer dönüşünde onlara hediyeler getirir deyince Cebrâil (a.s.) oturduğu yerden ellerini uzatıp Cennetten bir salkım üzüm ile bir kırmızı nar alıp onlara hediye etti. Hz. Hasan ile Hüseyin (a.s.) sevinerek mescidden çıkarken bir dilenci gelip onlardan istedi. Onlar da vermek istediğinde Cebrâil (a.s.) mani oldu ve:”Ya Resûlallah! O dilenci şeytandır. Cennet meyveleri ona haram iken hile ile yemek istedi” dedi. Resûlullah’ın sevgili torunları böylesine cömert idi.

Hz. Hüseyin Efendimizin soyu Ali Zeynelabidin vasıtasıyla devam etmiştir. Hüseyin Efendimiz’in neslinden gelenler “Seyyid” ünvanıyla anılmıştır.

HZ. HÜSEYİN (R.A.) NE ZAMAN VE NEREDE VEFAT ETTİ?

Hz. Hüseyin (r.a.) efendimiz 10 Muharrem 680 yılında Kûfe yakınlarındaki Kerbelâ’da şehît edildi. 57 yaşında şehît edilmiş olmasına rağmen gönüllerde hep genç olarak kalan ve gençlere örnek fazîletli davranışlarıyla hayalleri süsleyen bir Peygamber torundur. 

BU VESİLEYLE…

10 Muharrem 680, Şehit edilişlerinin 1341. Yılında Peygamber efendimizin (s.a.v) gözbebeği, torunu, İmam Hazret-i Hüseyin efendimize ve Ehl-i Beyt efendilerimize Yüce Allah’tan Celle Celâlühü Rahmet niyaz ederim inşaallah. Hazret-i Allah tüm Ümmet-i Muhammed’i ve hususiyle bizleri Peygamber efendimizin (s.a.v.) Mübârek Şefaatlerine nâil eylesin inşaallah. Âmin. 

İmam Hüseyin’i vurdular, kolun kanadın kırdılar, al kanlara boyadılar, Kerbela’da, Kerbela’da… Allahu Ekber! Ya Huseyn…

Hayırlı ve Bereketli Cumalar dilerim. 

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-Hatib 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Rastgele Konular
Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın adıyla… Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve Ashâbının üzerine olsun inşaallah. Âmin. Hazret-i Allah Celle Celâlühü Kur’an-ı Keriminde şöyle buyuruyor: “Allah yolunda öldürülenler...
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açmasına tepki göstererek, “bu yanlış adımın, Kosova Cumhuriyeti’nin uluslararası toplum nezdindeki itibarına, diplomatik süreçlerine ve devletleşme politikalarına doğrudan menfi etkileri olacağını” bildirdi. KDTP’ten yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla uluslararası statüsü...
Belçika’nın kuruluşunun 190. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında her yıl 21 Temmuz’da kutlanan Belçika Milli Günü dolayısıyla, Brüksel’deki Kraliyet Sarayı önünde tören düzenlendi. Törene Belçika Kralı Philippe, Kraliçe Mathilde ve çok sayıda davetli katıldı. Kuruluşun 190. yıl dönümü sebebiyle tören geçiti...
Belçika’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 16-17 yaşındaki gençlerin aşılanmasına karar verildi. Ülkedeki sağlık bakanlıkları ile federal ve bölgesel hükümetler, Pfizer BioNTech’in Kovid-19 aşısının 16-17 yaş grubuna uygulanmasında fikir birliğine vardı. Flaman Bölgesi hükümetinin Refah, Halk Sağlığı ve Aile...
Belçika’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer ile BioNTech firmaları tarafından geliştirilen aşının uygulamasının yaklaşık 10 günlük test sürecinin ardından geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı. Pfizer/BioNTech aşısının aralık sonunda Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından onaylanmasından sonra geçen 10...
Belçika mahkemesi, Katalonya’nın bağımsızlığı için referandum düzenlenmesindeki rolü nedeniyle ayrılıkçı Katalan siyasetçi Lluis Puig’in İspanya’ya iade edilmesi talebini geri çevirdi. Puig hakkında AB ülkelerinde tutuklanmasını gerektiren bir yakalama emri bulunuyordu. Brüksel’deki bir mahkemenin Ağustos 2020’de yakalama emrini reddetmesinin ardından bir üst mahkemeye taşınan konu bir kez daha...
Fransa’nın başkenti Paris’te, İsrail’in Gazze ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları karşısında Filistin’e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti. Paris’te Barbes Meydanı’nda toplanan yüzlerce eylemci, Bastille Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Filistin lehine İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı....
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32’nci basamaktaki yerini korudu.  FIFA’nın internet sitesinden şubat ayı dünya sıralaması açıklandı. 2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamlayan Türkiye’nin klasmandaki yerinde değişiklik yaşanmadı.  Belçika’nın 1780 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1755 puanlı Fransa ikinci, 1743 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.  Sıralamada...
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. 2. dakikada ilk gol pozisyonunu yakalayan Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşundan sonra kontra atağa çıkan sarı-lacivertlilerde Gustovo’nun pasında defansın arkasında...
14 ile 15 yaşlarında 2 genç kızın Schaerbeek’te bir otel odasında tecavüze uğradıkları bildirildi. 21 Mart’ta polis ve savcılık, Laeken’deki Kraliçe Fabiola Çocuk Üniversite Hastanesinden ayrılan 14 ve 15 yaşlarındaki iki genç kızı bulmak için bir arama ilanı yayınlamıştı. Üç...
Arşiv
Bizi Facebook’tan takip edin
Sizden Gelen Yorumlar
Etiketler