Site Rengi

YeniVatan Belçika

“Kur’ân-ı Kerîm okumanın fazîleti”

“Kur’ân-ı Kerîm okumanın fazîleti”

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Amin.

Muhterem Müslümanlar,

1441 Ramazân-ı Şerif ayımızın sonu biz Ümmet-i Muhammed için Kurtuluş Günlerindeyiz insaallah. Bizleri Rahmet, Mağfiret ve Kutuluş ayına ulaştıran ve faziletinden istifade ettiren ve bizlere sıhhat, âfiyet veren Rabbimiz Hazret-i Allah’a (c.c.) nice hamdü senâlar ve vermiş olduğu nimetlerine nice şükürler olsun insaallah. “Oruç tut, sıhhat bul” diyen Fahri Kâinât efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem efendimize nice Salâtü Selâmlar olsun insaallah. Şu son günleri her zamanki Ramazân günlerinden daha dolu şekilde geçirelim niyeti ile Kur’ân-ı Kerîm okumanın fazileti, Kur’ân-ı Kerîmin kalplere tesiri ve Kur’an-ı kerimde Tilâvet secdeleri ile ilgili bilgileri verelim insaallah.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Kim Kur’ân-ı Kerîm’i gençlik çağında öğrenirse, Kur’ân-ı Kerîm onun etine ve kanına karışır. Kim de Kur’ân-ı Kerîm’i yaşlılık hâlinde ve öğrenmesi zorlaştığı halde terk etmeyip öğrenirse onun için iki ecir vardır.” (Beyhakî)

Fâtır Sûresi’nin 29. âyet-i celîlesinde -meâlen- şöyle buyurulmuştur: “Muhakkak o kimseler ki Allâh’ın kitabını dâimâ okurlar ve namazı dosdoğru kılarlar ve bizim kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infâkta (harcamada) bulunurlar. İşte onlar hiç zevâl bulmayacak, kesâda uğramayacak bir kazanç umarlar.”

Peygamberimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular:

“…Allâh’ın evlerinden (mescidlerden) birinde toplanıp, Allâh’ın kitabını okuyup aralarında onu birbirlerine anlatan topluluğu, melekler kuşatırlar. Onların üzerlerine sekînet (huzur) iner ve rahmet onları kaplar. Allâhü Teâlâ, indindeki (melek)lerine onları anar.”

“Ümmetimin en fazîletli ibâdeti, Kur’ân okumaktır.”

“Kim Allâh’ın kitabından (Kur’ân-ı Kerîm’den) bir âyet dinlerse onun için kat kat sevap yazılır. Kim de bir âyet okursa kıyâmet günü onun için nur olur.”

Diğer bir hadîs-i şerîfte, Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.): “Rutûbet isâbet eden demir nasıl pas tutuyorsa (günâha bulaşan) kalpler de pas tutar” buyurdular. Ashâb-ı Kirâm: “Yâ Resûlallâh (paslanan) kalplerin cilâsı nedir?” diye sordular. “Ölümü çok anmak ve Kur’ân-ı Kerîm’i okumaktır.” buyurdular.

Akıllı kişi ibâdete, zikre ve Kur’ân-ı Kerîm okumaya devam etmelidir, çünkü kişi nasıl yaşarsa o hâl üzere ölür. Nitekim anlatıldığına göre; ömrünü Mevlâ’dan gafletle geçirmiş biri, geçimini haşhaş satarak sağlarmış. Ölmek üzere iken kendisine “Lâ ilâhe illallâh” demesi telkîn edildikçe “Bir demeti bir para” diye cevap veriyormuş. Onun için bazı evliyâ, talebelerine bu kıssayı anlatır ve: “Kelime-i şehâdeti çokça söyleyiniz ki o söz üzere ölesiniz. Nitekim bu adam, hayatı boyunca söylediği kelimelerle ölmüştür.” derlerdi. Hâsılı, kişi hayatta ne ile çok meşgûl olmuşsa o hâl üzere ölür, öldüğü hâl ile de diriltilir.

Kur’ân-ı Kerîm’in kalplere tesiri

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Muhakkak Allâhü Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm(’i okuyup onunla amel etmeleri) sebebiyle bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da (Kur’ân’la amel etmediklerinden dolayı) alçaltır.” (Sahîh-i Müslim)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mekke-i Mükerreme’de, geceleri evinde namaz kılardı. Bir gece müşriklerin ileri gelenlerinden Ebû Cehil, Ebû Süfyan bin Harb ve Ahnes bin Şerîk birbirlerinden habersiz olarak Resûlullâh’ın (s.a.v.), Kur’ân-ı Kerîm okumasını dinlemeye gelmişlerdi. Her biri bir yere oturmuşlardı. O gece Resûlullâh’ı dinleyerek sabahladılar. Şafak sökünce de dağıldılar. Ancak yolda karşılaştılar ve birbirlerini ayıpladılar. “Kimse bir daha gelmesin. Câhillerimizden biri bizi görür de kalbinde bir fitne uyandırırız.” diyerek aralarında sözleştiler. Sonra ayrıldılar.

İkinci gece birbirlerinden habersiz olarak yine geldiler. Kur’ân-ı Kerîm’i dinleyip ayrılırken yolda yine karşılaşıp birbirlerini kınadılar ve artık bir daha gelmeyeceklerine dair birbirlerine yine söz verdiler.

Üçüncü gece olunca, dayanamayıp yine geldiler, sabah olunca yolda karşılaştıklarında yine birbirlerine: “Bir daha gitmeyeceğimize dair bir antlaşma yapmadıkça bu sıkıntıdan kurtulamayız.” dediler. Bir daha oraya dönmeyeceklerine dair söz verdiler ve ayrıldılar.

Sabah olunca Ahnes bin Şerîk asâsını aldı ve önce Ebû Süfyân’ın evine gitti. Sonra da, Ebû Cehil’in evine gitti ve ona: “Ey Ebu’l-Hakem, Muhammed’den işittiklerin hakkında fikrin nedir?” diye sordu. Ebû Cehil:

“Biz ve Abdimenâfoğulları şerefte yarıştık; onlar yedirdiler, biz de yedirdik, içirdiler, biz de içirdik, verdiler, verdik. Ama tam yarış atları gibi başa baş hale gelmiştik ki, ‘Bizden, kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber var.’ deyiverdiler. Biz bunda onlara nasıl yetişeceğiz? Allâh’a yemin ederim ki asla ona îman etmeyeceğiz ve asla onu tasdik etmeyeceğiz.” dedi.

Bunun üzerine Allâhü Teâlâ, İsrâ Sûresi’nin 47 ve 48. âyet-i kerîmelerini inzâl buyurdu (meâlen): “Biz pek iyi biliriz, seni dinleyecekleri zaman, onların neyi dinleyeceklerini. Onlar, o zaman bir gürûhturlar, o zaman, o zâlimler derler ki: ‘Başka değil, büyülenmiş bir kimseye tâbi oluyorsunuz.’ Bak senin için nasıl misaller îrad ettiler, artık onlar sapıtmış oldular, artık onlar doğru bir yola (gitmeye) güç yetiremezler.”

Kur’ân-ı Kerîm’deki tilâvet secdeleri

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Kur’ân-ı Kerîm’i okuyup onu ezberleyen, helâl kıldığı şeyleri helâl kabul eden, haram kıldıklarını da haram kabul eden kimseyi Allâhü Teâlâ, cennete koyar. Âilesinden (günahları sebebiyle) -hepsi cehennemi hak etmiş- on kişi hakkında şefâatini de kabul eder.” (Sünen-i Tirmizî)

Kur’ân-ı Kerîm’de, tilâvet secdesi bulunan âyetlerin kenarında ‘secde’ ibâresi yazılıdır. Kur’ân-ı Kerîm okuyan kimsenin, bu âyeti okuduğu zaman secde etmesi vâcip olur. Bu kimse, kıbleye döner, tilâvet secdesi yapmaya niyet eder ve ellerini kaldırmadan “Allâhü Ekber” diye tekbir alarak secdeye varır.

Secdede 3 kere “Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” dedikten sonra tekrar “Allâhü Ekber” diye tekbir alarak kalkar. Ayağa kalkarken de “Semi‘nâ ve eta‘nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileyke’l-masîr” der. Secde âyetini işiten kimsenin de secde etmesi lazım gelir.

Bu vesileyle Rahmet, Mağfiret, Bereket ve kurtuluş ayımız Ramazân-ı Şerifimizi tebrik ederiz. İdrâk etmekte olduğumuz bu Ramazân-ı Şerifimiz bizleri şu sıkıntılı ve hastalıklı günlerden çıkmaya, selâmetimize ve ferahlamamıza vesile olur inşallah. Allâhü Teâlâ cümlemize Ehl-i Sünnet îtikâdı üzere ruhumuzu teslîm etmeyi nasib eylesin, âmîn. Hayırlı ve Bereketli Ramazanlar ve Cumalar dileriz. Âmin.

Vesselâm

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Rastgele Konular
Belçika’nın en büyük telefon operatörü olan Proximus, yıllık sonuçlarının yayınlanması vesilesiyle Cuma günü yaptığı açıklamada, şirket içerisindeki yeniden yapılanma çerçevesinde toplam bin 347 çalışan, gönüllü olarak işten ayrılma planına dahil oldular. Proximus şirketi, Şubat ayı başında başlayan yeniden yapılanma sürecinden...
Flaman Hareketlilik Bakanı Lydia Peeters, Cuma günü yaptığı açıklamada, Flaman Enerji-İklim 2021-2030 planı kapsamında, Brüksel çevre yolunun Flaman kısmında hız sınırının 1 Eylül’den itibaren saatte 100 km’ye düşürüleceğini duyurdu. Çevre yolunun Brüksel bölgesi kısmında yer alan bölümünün de saatte 100...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan gazeteci adaylarını desteklemek amacıyla başlattığı “YTB Online Medya Akademisi” programına başvurular 17 Nisan’da sona erecek.  YTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zamanını evinde geçiren yurt dışındaki genç...
Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyesi (cdH) Emel Köse, Belediye Başkanı Cecile Jodogne (Defi) ve Schaerbeek Belediye Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti grup başkanlarına gönderdiği mektupla Corono-Covid 19 virüsü nedeniyle Schaerbeek Belediyesi nezdinde ne gibi önlemler aldıklarını sordu. Schaerbeek Belediye Başkanı Cecile...
Trakya’daki sınır kapılarında temmuzda yaşanan hareketlilik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıla oranla yaklaşık 3 kat azaldı. Koronavirüs salgınından dolayı tüm dünyada ülkeler arası insan hareketliliği azaldı. Bu durum sınır kapılarındaki geçişlere de yansıdı. Avrupa’ya açılan Trakya’daki sınır...
İsrailli aktivist Eleonore Bronstein, ülkesini terk etme kararı aldığını belirterek, “Siyonizme karşı çıkarsanız ve insan hakları için mücadele ederseniz İsrail’de hain olursunuz.” dedi. Belçika’da Fransızca yayın yapan RTBF radyosunun haberine göre Bronstein, neredeyse tüm hayatını geçirdiği İsrail’i eşi ve 3...
Avrupa Birliği’nin (AB) vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 avro zam yapıldı. AB Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Buna göre, AB’nin 105 ülke...
İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlere bugün 427 kişi daha eklendi. İtalya, Toplam ölü sayısının 3 bin 405’e ulaşmasının ardından en fazla ölümün yaşandığı Çin’i geride bıraktı.  İtalya’da 21 Şubat’ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.  Sivil Savunma Genel...
Belçika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1629 artarak 29 bin 647’ye ulaştı. Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının son 24 saatte 392 arttığı, 477 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi. Ülkede şu ana...
Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemleri kademeli olarak gevşetmeye devam ediyor. Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, normalleşme sürecinin ilk aşamasının 4 Mayıs’ta başlamasının ardından bugün tekrar toplandı. Toplantıda mağazaların yeniden açılması için 11 Mayıs tarihi belirlendi. Bu kapsamda 10...
Arşiv
Bizi Facebook’tan takip edin
Sizden Gelen Yorumlar
Etiketler