YeniVatan Belçika

“Kur’an-ı Kerîm Okumanın Fazileti”

“Kur’an-ı Kerîm Okumanın Fazileti”

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve Ashâbının üzerine olsun inşaallah. Amin.

Muhterem Müslümanlar,

Ramazân-ı Şerif ayımızın ortası biz Ümmet-i Muhammed için Mağfiret Günlerindeyiz insaallah. Bizleri Rahmet, Mağfiret ve Kutuluş ayına ulaştıran, faziletinden istifade ettiren ve bizlere sıhhat, âfiyet veren Rabbimiz Hazret-i Allah’a (c.c.) hamdü senâlar ve vermiş olduğu nimetlerine şükürler olsun insaallah. “Oruç tut, sıhhat bul” diyen Fahri Kâinât efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem efendimize Salâtü Selâmlar olsun insaallah. Şu Mağfiret günlerini Rahmet günlerinden daha dolu şekilde geçirelim niyeti ile Kur’ân-ı Kerîm okumanın fazileti ve Kur’ân-ı Kerimin Ramazan ayında indirilmesi ile ilgili meseleleri anlatalım insaallah.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Kim Kur’ân-ı Kerîm’i gençlik çağında öğrenirse, Kur’ân-ı Kerîm onun etine ve kanına karışır. Kim de Kur’ân-ı Kerîm’i yaşlılık hâlinde ve öğrenmesi zorlaştığı halde terk etmeyip öğrenirse onun için iki ecir vardır.” (Hadis-i Şerif, Beyhakî)

Fâtır Sûresi’nin 29. âyet-i celîlesinde -meâlen- şöyle buyurulmuştur: “Muhakkak o kimseler ki Allâh’ın kitabını dâimâ okurlar ve namazı dosdoğru kılarlar ve bizim kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infâkta (harcamada) bulunurlar. İşte onlar hiç zevâl bulmayacak, kesâda uğramayacak bir kazanç umarlar.”

Peygamberimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular:

“…Allâh’ın evlerinden (mescidlerden) birinde toplanıp, Allâh’ın kitabını okuyup aralarında onu birbirlerine anlatan topluluğu, melekler kuşatırlar. Onların üzerlerine sekînet (huzur) iner ve rahmet onları kaplar. Allâhü Teâlâ, indindeki (melek)lerine onları anar.”

“Ümmetimin en fazîletli ibâdeti, Kur’ân okumaktır.”

“Kim Allâh’ın kitabından (Kur’ân-ı Kerîm’den) bir âyet dinlerse onun için kat kat sevap yazılır. Kim de bir âyet okursa kıyâmet günü onun için nur olur.”

Diğer bir hadîs-i şerîfte, Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.): “Rutûbet isâbet eden demir nasıl pas tutuyorsa (günâha bulaşan) kalpler de pas tutar” buyurdular. Ashâb-ı Kirâm: “Yâ Resûlallâh (paslanan) kalplerin cilâsı nedir?” diye sordular. “Ölümü çok anmak ve Kur’ân-ı Kerîm’i okumaktır.” buyurdular.

Akıllı kişi ibâdete, zikre ve Kur’ân-ı Kerîm okumaya devam etmelidir, çünkü kişi nasıl yaşarsa o hâl üzere ölür. Nitekim anlatıldığına göre; ömrünü Mevlâ’dan gafletle geçirmiş biri, geçimini haşhaş satarak sağlarmış. Ölmek üzere iken kendisine “Lâ ilâhe illallâh” demesi telkîn edildikçe “Bir demeti bir para” diye cevap veriyormuş. Onun için bazı evliyâ, talebelerine bu kıssayı anlatır ve: “Kelime-i şehâdeti çokça söyleyiniz ki o söz üzere ölesiniz. Nitekim bu adam, hayatı boyunca söylediği kelimelerle ölmüştür.” derlerdi. Hâsılı, kişi hayatta ne ile çok meşgûl olmuşsa o hâl üzere ölür, öldüğü hâl ile de diriltilir.

KUR’ÂN-I KERÎM’İN RAMAZAN AYINDA İNDİRİLMESİ

Allâhü Teâlâ, Bakara Sûresi’nin 185. âyet-i kerîmesinde şöyle buyurmaktadır (meâlen): “Ramazan ayı, o öyle bir aydır ki, o ayda insanlara doğru yolu gösteren ve açık âyetleri ihtivâ eden, hak ile bâtılın arasını ayıran Kur’ân-ı Kerîm indirildi. Onun için sizden Ramazan ayında hazır bulunan, o ayın orucunu tutsun…”

Ka‘bü’l-Ahbâr (r.a.)’dan rivayet olundu, o dedi ki: “Kıyamet günü, her amel edene, amelinin sevabının ziyade olduğu hâlde verileceği nida olunur. Ancak Kur’ân-ı Kerîm’i okuyup onunla amel eden ile oruç tutanlar başka; onların ecirleri hesapsız olarak verilecektir.” (Hadis-i Şerif, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

Kur’ân-ı Kerîm, yirmi üç senede tedrîcen (kısım kısım) inzal buyurulmuş olduğu hâlde, bu âyet-i kerîmede Ramazân-ı şerîf ayında inzalinin beyan buyrulması dikkate şâyândır. Bunda üç mana vardır:

Birincisi; Birçok müfessirin rivâyetine göre Kur’ân-ı Kerîm, Ramazan ayının, mübarek Kadir Gecesi’nde dünya semasına bir kerede indirilip sonra yirmi üç senede tedrîcen yeryüzüne indirilmiştir.

İkincisi; Kur’ân-ı Kerîm bu ayda, dünya semasından Peygamberimiz’e (s.a.v.) inzal olunmaya başladı, demektir.

Hira mağarasında “Rabb’inin adıyla oku!” meâlindeki, Alak Sûresi’nin ilk âyet-i kerîmelerinin nüzûlü, Ramazân-ı şerîfin Kadir Gecesi’nde olmuştur. Hira mağarası, Ramazan ayının sıcaklığı, gecenin sıkıntısı, pek büyük bir ilâhî inkişafın başlangıcı olmuş ve bundan itibaren Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) büyük kadr ü kıymeti, apaçık âyetler ve mucizelerle bütün âleme ilan buyurulmuştur. Bunda: “Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” meâlindeki Bakara Sûresi’nin 153. âyetinin mânâsı üzere ne büyük bir müjde vardır! Bu şekilde gönül ehline, huzûr-ı ilâhîde kanlı gözyaşları döktüren nice ızdırap gecelerinin, pek büyük müjdelere, saadetlere başlangıç olduğu bir gerçektir.

Üçüncüsü; hakkında âyet-i kerîme inzâl edilmiş bulunan Ramazân-ı şerîf ayı, demektir. Hakikaten Kur’ân-ı Kerîm’de bu mübarek aydan başka bilhassa ilâhî medhe mazhar olarak ismi açıkça söylenmiş başka bir ay yoktur.

İşte Ramazan ayı böyle mübarek bir aydır. Bunun için oruç, bu ayda farz kılınmıştır.

Ramazân-ı Şerif ve Kur’ân-ı Kerim ayında olmamız vesileyle Rahmet, Mağfiret, Bereket ve kurtuluş ayımız Ramazân-ı Şerifimizi tebrik ederiz. İdrâk etmekte olduğumuz Ramazân-ı Şerifimiz tüm İslam âlemini ve Ümmet-i Muhammedi şu sıkıntılı günlerden çıkmaya, selâmete ve ferahlığa vesile olur inşallah. Hayırlı Cumalar ve hayırlı Ramazanlar dilerim. Âmin.

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-hatib

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Mert dedi ki:

  Kur’an’ı bende böyle okuyorum. Nasıl sizce iyi okuyormuyum?

  Koronavirus AKP’den kurtulmanın Allah’ın bir lütfudur.
  Bu 2 ayet bize ne anlatıyor?

  Firavun, küçümseyerek sindirici bir bakışla kavmine bir göz gezdirdi. Onlar da Firavun’a boyun eğdiler. Çünkü onlar doğru ve mantıklı düşünmeyi terkeden, fâsık, âsî, bozguncu bir kavimdi. (Zuhruf Suresi 54)

  Firavun yandaşlarının ve onlardan önce yaşayıp gidenlerin başlarına ne geldiyse, bunların da başına benzeri gelecek. Onlar Rablerinin ayetlerine, yalan gözüyle bakmışlardı ve bu yüzden biz de onları bu günahlarına karşılık helak ettik, boğuverdik o Firavun ve yandaşlarını. Çünkü onların hepsi yaratılış gayelerine aykırı davranan kimselerdi.
  (Enfâl Suresi 54)

  Aynı meali şu şekilde de anlayabiliriz.

  Firavun hânedanıyla onlardan öncekilerin yapageldikleri gibi bunlar da rablerinin âyetlerini yalanladılar, biz de günahları yüzünden onları helâk ettik. Firavun hânedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi.
  (Enfâl Suresi 54)

  Bu 2 ayetten anlaşılacağı üzere, zalim (firavun ve yandaşları) illa da suda boğulmaları gerekmez. Allah onları başka bir yöntemle, Koronavirus gibi bir hastalıkla da, Nefes aldırmadan da boğuverir.

BİR YORUM YAZ
Rastgele Konular
Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı doğal gaz, benzin ve motorindeki vergileri düşürmeye karar verdi. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, federal hükümeti oluşturan siyasi partilerin hızla artan enerji fiyatlarına karşı uygulanacak yeni tedbirler konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Buna göre, doğal gazdaki...
Almanya’da Ocak 2014-Haziran 2021’de 768 cami saldırısının kayıt altına alındığı bildirildi. Ayrımcılıkla Mücadele Derneği (FAIR) bünyesindeki Brandeilig inisiyatifi tarafından “2018 Yılındaki Cami Saldırılarının Arka Planı” ismiyle yayımlanan raporda, Almanya’nın siyasi parti arenasında sağ popülist kanadın güç kazandığı belirtildi. Parlamento dışı...
Avrupa İslamofobi Raporu, eski kıtada insanlık dışı ırkçı ideolojilerin şiddet eylemlerine yol açtığına, son yıllarda Müslümanların dini kimlikleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziki saldırılardan ötürü ciddi mağduriyetler yaşadığına dikkat çekiyor. Avrupa’da İslam karşıtlığı üzerine çalışmalar yapan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç....
21 Nisan 2022 tarihinde Zele belediye meclisine sunulan sirkülasyon planına koalisyonu oluşturan partilerden üçünün hayır oyu kullanması mevcut yönetimin sonunu getirdi. Zele belediyesinde sirkülasyon planının test aşamasını hayata geçirmek için sunulan önergeye meclisi oluşturan siyasi partilerden Zele Leefbaarder partisi, Open...
Eğitimci ve Kişisel Gelişim Uzmanı Barış Balcı LGS ve üniversite sınavları öncesi anne-babalara önerilerde bulundu. Öğrenciyi üzecek ve strese sokacak söylemlerden kaçınılması isteyen Balcı, ailelerin her koşulda çocuklarının yanında olduğunu hissettirmesi gerektiğini söyledi. Eğitim danışmanı Barış Balcı hafta sonu yapılacak...
Sevgili Yenivatan okurları, uzun zamandır köşe yazıları yazmıyordum. Nedenini sormayın çünkü net olarak ben de bilmiyorum. Aklımda her zaman işlemek istediğim güzel konular var ama sanırım o motivasyonu bulamıyordum. Fakat artık önümüzde bulunan bazı engelleri aştım ve bundan böyle sık...
Bu çağ gerçekten kıyamettir: Salgın kötü yönetiliyor ve varlığına rağmen normal bir hayat yaşamak oldukça mümkünken, kötücül bir şekilde sunuluyor ve bu da yumuşak kapanmalardan Macronie tipi diktatörce hapsedilmeye kadar çeşitli kapanmalara girişimleriyle sonuçlanıyor. Bir de garip bir şekilde etnik...
Avrupa ülkeleri, hızla artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı, belirli zamanlarda ışıkları kapatma, ısıları düşürme gibi çeşitli tasarruf önlemleri ile birlikte enerji fiyatlarını sınırlama, vergileri indirme ve yoksullara ödeme yapma gibi çeşitli tedbirler hayata geçiriyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan...
Kişinin kendisine ve çevresine rahatsızlık veren aşırı terleme, özellikle yaz aylarında pek çok insanın kabusu oluyor. Peki botoks uygulamasının 6-8 ay boyunca terlemeyi engellediğini biliyor muydunuz? Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Bilen, 10-15 dakikada kişiyi terleme sorunundan kurtaran “Terleme Botoksu” hakkında...
Belçika’da uzun yıllardır Türkçe yayın yapan Bruxelles Korner haber portalinin önde gelen yazarlarından Sibel Bozkurt hayatını kaybetti. Bruxelles Korner’in yanı sıra Avrupa Kadınca Dergisi için de köşe yazıları yazan ve Kanal Avrupa Kadınca Programını sunan Sibel Bozkurt’un vefat haberi, Bruxelles...
Arşiv
Sizden Gelen Yorumlar
Seko: Bunun magduruyum iki senedir İzmir karşıyaka ilcesinde yaşıyorum bu zihin kontrolü denen şey işkence insan hak ve özgürlüklerine insanı aşağılayıcı bir insanın çok büyük hem maddi hem manevi sikintilar yaşatıp puskolojik şiddet uygulayarak insanı baskı altında tutup istedikleri şekilde yönlendirip bundan haksız kazanç sağlamak amacıyla devlet görevlisiyiz yada devletin yüksek makamlarıninda isimlerini kullanarak bir takım hasta beyinli insanların sakat dusunceleri bedavadan hiç bı iş yapmadan kısa yoldan rahat bı hayat yaşamak için bir insanin hayatını mayvedici hayatını bitirici hatta öldürmek bile ellerinde olan tehdit bile ettikleri hala o tehditleri alıp şuan bile bu insanlık suçu olan işkenceye ben ve ailem magruz bırakılarak ve bu şahısların isimlerinide burda paylaşıyorum hicran alguller fatma alguller İlker alguller alev daş Mehmet emin Gültekin ve annesi ve yanlarında bulunan Mert Yusuf adlı şahısların kurdukları bı örgüt olup ispatı zor olan bı konu olduğundan bu kişilerinde en güvendikleri ve rahatça bu iskenceyi size uygulamalarının sebebidir bu bütün ailemin ve benim kişisel bilgilerimi aldıkları yani mal varlığına kadar banka hesaplarına kadar hatta ve hatta tuvalaet banyoda bile sizi izleyen bu insanalrin bu ülkenin başka bı vatandaşımızada bu mağduriyeti yasatmamalri için buraya yazıyorum bilinsin bu insanların hastaneye kapatılıp akıl ve ruh sağlıklarının aklı dengelerinin yerinde olup olmadığının araştırılıp ve daha sonra ibretlik bı ceza alıp bir daha insanlara böle ağır mağduriyetler yasatmamalri için ibretlik bı ceza verilmesi bence müebbet olmalı çünkü hayatınızı alt üst edip sizi ölme intihar etme eşiğine kadar getiriyolar bu kişilerin hiç bir değeri kalmamış aile çocuk anne baba gibi o yüzden bu insan demek bile istemiyorum iki ayaklı mikro organizmalarin insanlardan uzak tutulması kanaatindeyim bu iskenceyi yaşayan biri olarak
Etiketler