YeniVatan Belçika

“Kur’an-ı Kerîm Okumanın Fazileti”

“Kur’an-ı Kerîm Okumanın Fazileti”

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve Ashâbının üzerine olsun inşaallah. Amin.

Muhterem Müslümanlar,

Ramazân-ı Şerif ayımızın ortası biz Ümmet-i Muhammed için Mağfiret Günlerindeyiz insaallah. Bizleri Rahmet, Mağfiret ve Kutuluş ayına ulaştıran, faziletinden istifade ettiren ve bizlere sıhhat, âfiyet veren Rabbimiz Hazret-i Allah’a (c.c.) hamdü senâlar ve vermiş olduğu nimetlerine şükürler olsun insaallah. “Oruç tut, sıhhat bul” diyen Fahri Kâinât efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem efendimize Salâtü Selâmlar olsun insaallah. Şu Mağfiret günlerini Rahmet günlerinden daha dolu şekilde geçirelim niyeti ile Kur’ân-ı Kerîm okumanın fazileti ve Kur’ân-ı Kerimin Ramazan ayında indirilmesi ile ilgili meseleleri anlatalım insaallah.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Kim Kur’ân-ı Kerîm’i gençlik çağında öğrenirse, Kur’ân-ı Kerîm onun etine ve kanına karışır. Kim de Kur’ân-ı Kerîm’i yaşlılık hâlinde ve öğrenmesi zorlaştığı halde terk etmeyip öğrenirse onun için iki ecir vardır.” (Hadis-i Şerif, Beyhakî)

Fâtır Sûresi’nin 29. âyet-i celîlesinde -meâlen- şöyle buyurulmuştur: “Muhakkak o kimseler ki Allâh’ın kitabını dâimâ okurlar ve namazı dosdoğru kılarlar ve bizim kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infâkta (harcamada) bulunurlar. İşte onlar hiç zevâl bulmayacak, kesâda uğramayacak bir kazanç umarlar.”

Peygamberimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular:

“…Allâh’ın evlerinden (mescidlerden) birinde toplanıp, Allâh’ın kitabını okuyup aralarında onu birbirlerine anlatan topluluğu, melekler kuşatırlar. Onların üzerlerine sekînet (huzur) iner ve rahmet onları kaplar. Allâhü Teâlâ, indindeki (melek)lerine onları anar.”

“Ümmetimin en fazîletli ibâdeti, Kur’ân okumaktır.”

“Kim Allâh’ın kitabından (Kur’ân-ı Kerîm’den) bir âyet dinlerse onun için kat kat sevap yazılır. Kim de bir âyet okursa kıyâmet günü onun için nur olur.”

Diğer bir hadîs-i şerîfte, Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.): “Rutûbet isâbet eden demir nasıl pas tutuyorsa (günâha bulaşan) kalpler de pas tutar” buyurdular. Ashâb-ı Kirâm: “Yâ Resûlallâh (paslanan) kalplerin cilâsı nedir?” diye sordular. “Ölümü çok anmak ve Kur’ân-ı Kerîm’i okumaktır.” buyurdular.

Akıllı kişi ibâdete, zikre ve Kur’ân-ı Kerîm okumaya devam etmelidir, çünkü kişi nasıl yaşarsa o hâl üzere ölür. Nitekim anlatıldığına göre; ömrünü Mevlâ’dan gafletle geçirmiş biri, geçimini haşhaş satarak sağlarmış. Ölmek üzere iken kendisine “Lâ ilâhe illallâh” demesi telkîn edildikçe “Bir demeti bir para” diye cevap veriyormuş. Onun için bazı evliyâ, talebelerine bu kıssayı anlatır ve: “Kelime-i şehâdeti çokça söyleyiniz ki o söz üzere ölesiniz. Nitekim bu adam, hayatı boyunca söylediği kelimelerle ölmüştür.” derlerdi. Hâsılı, kişi hayatta ne ile çok meşgûl olmuşsa o hâl üzere ölür, öldüğü hâl ile de diriltilir.

KUR’ÂN-I KERÎM’İN RAMAZAN AYINDA İNDİRİLMESİ

Allâhü Teâlâ, Bakara Sûresi’nin 185. âyet-i kerîmesinde şöyle buyurmaktadır (meâlen): “Ramazan ayı, o öyle bir aydır ki, o ayda insanlara doğru yolu gösteren ve açık âyetleri ihtivâ eden, hak ile bâtılın arasını ayıran Kur’ân-ı Kerîm indirildi. Onun için sizden Ramazan ayında hazır bulunan, o ayın orucunu tutsun…”

Ka‘bü’l-Ahbâr (r.a.)’dan rivayet olundu, o dedi ki: “Kıyamet günü, her amel edene, amelinin sevabının ziyade olduğu hâlde verileceği nida olunur. Ancak Kur’ân-ı Kerîm’i okuyup onunla amel eden ile oruç tutanlar başka; onların ecirleri hesapsız olarak verilecektir.” (Hadis-i Şerif, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

Kur’ân-ı Kerîm, yirmi üç senede tedrîcen (kısım kısım) inzal buyurulmuş olduğu hâlde, bu âyet-i kerîmede Ramazân-ı şerîf ayında inzalinin beyan buyrulması dikkate şâyândır. Bunda üç mana vardır:

Birincisi; Birçok müfessirin rivâyetine göre Kur’ân-ı Kerîm, Ramazan ayının, mübarek Kadir Gecesi’nde dünya semasına bir kerede indirilip sonra yirmi üç senede tedrîcen yeryüzüne indirilmiştir.

İkincisi; Kur’ân-ı Kerîm bu ayda, dünya semasından Peygamberimiz’e (s.a.v.) inzal olunmaya başladı, demektir.

Hira mağarasında “Rabb’inin adıyla oku!” meâlindeki, Alak Sûresi’nin ilk âyet-i kerîmelerinin nüzûlü, Ramazân-ı şerîfin Kadir Gecesi’nde olmuştur. Hira mağarası, Ramazan ayının sıcaklığı, gecenin sıkıntısı, pek büyük bir ilâhî inkişafın başlangıcı olmuş ve bundan itibaren Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) büyük kadr ü kıymeti, apaçık âyetler ve mucizelerle bütün âleme ilan buyurulmuştur. Bunda: “Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” meâlindeki Bakara Sûresi’nin 153. âyetinin mânâsı üzere ne büyük bir müjde vardır! Bu şekilde gönül ehline, huzûr-ı ilâhîde kanlı gözyaşları döktüren nice ızdırap gecelerinin, pek büyük müjdelere, saadetlere başlangıç olduğu bir gerçektir.

Üçüncüsü; hakkında âyet-i kerîme inzâl edilmiş bulunan Ramazân-ı şerîf ayı, demektir. Hakikaten Kur’ân-ı Kerîm’de bu mübarek aydan başka bilhassa ilâhî medhe mazhar olarak ismi açıkça söylenmiş başka bir ay yoktur.

İşte Ramazan ayı böyle mübarek bir aydır. Bunun için oruç, bu ayda farz kılınmıştır.

Ramazân-ı Şerif ve Kur’ân-ı Kerim ayında olmamız vesileyle Rahmet, Mağfiret, Bereket ve kurtuluş ayımız Ramazân-ı Şerifimizi tebrik ederiz. İdrâk etmekte olduğumuz Ramazân-ı Şerifimiz tüm İslam âlemini ve Ümmet-i Muhammedi şu sıkıntılı günlerden çıkmaya, selâmete ve ferahlığa vesile olur inşallah. Hayırlı Cumalar ve hayırlı Ramazanlar dilerim. Âmin.

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-hatib

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Rastgele Konular
Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve Ashâbının üzerine olsun inşaallah. Âmin. Hazret-i Allah Celle Celâlühü Kur’an-ı Keriminde şöyle buyuruyor: “O çok merhametli Allah’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu...
Belçika’da yayın yapan De Tijd gazetesi, Ankara ziyaretlerindeki protokol olayının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i “birbirlerine pas atmayan tecrübesiz ve hırslı golcülere” benzetti. Flamanca yayın yapan gazetenin protokol olayıyla ilgili haberinde,...
Belçika’da orman içinde sergilenen, dev boyutlardaki ahşaptan yapılmış heykeller, görenlerin ilgisini çekiyor. Boom kasabası yakınlarındaki De Schorre parkında bulunan ve masallardaki karakterlere benzeyen 7 büyük ahşap heykeli, Danimarkalı sanatçı Thomas Dambo tasarladı. İnternet sitesindeki tanıtımında kendini “geri dönüşüm sanatçısı” olarak...
Evere belediyesinde Centre Médical De Vinci adında bir sağık merkezi açan genç hekim Dr Neslin Şahan, dil sorunu yaşayan Türk kökenli vatandaşları ağırlamaktan ve onlara yardımcı olmaktan dolayı memnun olacağını ifade etti. Genel tıp konsültasyonu, elektrokardiyogram, kan testi ve jinekolojik...
Fransa’da Senato, üniversite koridorlarında ibadeti yasaklayan bir maddenin ayrılıkçılıkla mücadele yasa tasarısı olarak bilinen “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” tasarısına eklenmesini onayladı. Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilen tasarının görüşüldüğü Senatoda, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) tasarıya üniversite koridorlarında namaz dahil ibadet...
Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bazı kadın dernekleri, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Türkiye ziyaretindeki protokol olayının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in istifa etmesi talebiyle imza kampanyası başlattı. Belçika basınındaki haberlere göre, Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in...
Türkistan’da  eski çağlardan  başlayarak  bağcılık ve üzüm üretimi bilinmekteydi.  Bağcılık ve üzüm üretimi Türkistan’dan Çin’e de geçmiştir. Bugün Tarım havzası ve Turfan bölgesi üzüm üretimi konusunda dünya ölçeğinde bir üne sahiptir. 50’den fazla üzüm çeşidi  üretilen bu bölgede  halkın başlıca...
Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort, şehrin taksi mevzuatının güncellendiğini ve Uber sürücülerinin akıllı telefon uygulaması ile müşteri almalarının yasaklandığını açıkladı. Uber sürücülerinin uygulama ile müşteri almaya devam etmesi halinde para cezasına çarptırılacaklarını ve lisanslarının iptal edileceğini belirten Vervoort, yeni kurallara saygı...
Belçika Diyanet Vakfı, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemeleri içeren koliler dağıtacak. Vakıftan yapılan açıklamada, “Geçen sene olduğu gibi Belçika Diyanet Vakfı, ramazan ayı boyunca din, dil ve etnik kökeni ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerine 1500 ramazan...
Belçika Federal Orta Sınıflar, Serbest Çalışanlar ve KOBİ’ler Bakanı David Clarinval, 9 Şubat Salı akşamı BizzInfo Facebook sayfasında katıldığı canlı yayında korona krizi ile ilgili soruları yanıtladı. Bakan Clarinval, BizzTürk tarafından düzenlenen organizasyonda Türk derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Ortas Sınıflar,...
Arşiv
Bizi Facebook’tan takip edin
Sizden Gelen Yorumlar
Etiketler