YeniVatan Belçika

“Emirdağ’ın Eski Adı: Aziziye”

“Emirdağ’ın Eski Adı: Aziziye”

1866’da Sultan Abdulaziz Konya ziyaretinde Emirdağ’a uğramış, ziyaretin anısına Musluca nahiyesi Aziziye Kazası adıyla nahiyelikten kazalığa yükseltilmiştir. Zaten bu yıllarda yeni vilayetkanunu çıkarılmış olup yeni bir idari yönetime geçilmiştir. Hüdavendigar Salnamesinde Aziziye Kazası şöyle geçer: . “Aziziye: Hüdâvendigar vilayetinin Karahisar-ı Sahip Sancağında ve sancağın şimâl-ı şarki (Kuzeydoğu) köşesinde bir kaza olup şimâlen Kütahya Sancağı ile şarken Ankara vilayetiyle,cenûben Bolvadin Kazasıyla, garben dahi Nefs-i Karahisar kazasıyla muhât (kuşatılmış) ve mahduttur.İki nahiye ve 55 kariye (köy)’den ibaret olup cümlesi Müslim olmakla 30.973 ahalisi vardır. Merkezi olan

Musluca kasabası Karahisar’ın on iki saatlik şarkında ve Eskişehir’in on sekiz saat cenubunda ve Sakarya menbaı garbında olup Karahisar ve Eskişehir’e birer şose ile merbuttur bağlıdır. Arazisi münbit (verimli) olup buğday, arpa ve hububat çokça hasıl olur. Afyon ve pamuk dahi yetişir. Meyveleri envai (çeşidi) çoktur. Ahali ipek böceği ve arı besleyip hayli miktar ipek ve bal ve balmumu çıkarırlar. Balı pek makbuldür. Ormanları dahi çok olup hayli miktar palamut dahi çıkarılarak İzmir’e indirirler. Koyun, keçi, tiftik keçisi, sığır, at vs. hayvanatları çokça olup yapağı vetiftik ihracatı vardır. Meraları ve yaylaları pek güzeldir.

Musacalı, Musacalar-Bozulus’a tabi Türkmen taifesindendir. 770 hane olan MusacalıCemaatı kendi iskan oldukları yerlerinden kalkıp, ahar mahallerde parakende ve müteferrik olanlar hâlâ bulundukları mahallerde iskan olalı 10 sene mürüretmeyüp, avaruz hanesine kayıt olmuş değiller. Kadimi sakin oldukları yerlerine asıl cemaatlarıderuruna nail ve iskan ettirilir. Eğer oturdukları yerlerde sakin olalı 10 sene geçip veyahut avarız hanesine kayıt olmuşlar ise, o mâkûl eler kaldırılmak teklifiyle rencide ettirilmeyip, oturdukları yerlerde üzerlerine edası lazım gelen rüsum ü râiyetlerinin kanun ve defter mucibince asıl râiyyetkayt oldukları zabitlerine eda etmeleri İskân şûrutundandır. Cemaatımezbure yedi kabileden mürekkeptir. Kabile-i Kaçarlı, Öşili ve Tanburacalı ve Çilli ve Hacı Fakılı ve Kabile-i Caberli ve Kabile-i İnciliMusacalıCemaatı 1146 (M. 1734) senesinde Rakka’dan ifraz ve malikanefüruhtolunmağlamukatayakaydolunmuştur. MusacalıCemaatıBozulus aşiretindendir. (Hûdavendigar Salnamesi) 1906 tarihli Salnamede Aziziye Kazası şöyle tanımlanır:  Aziziye kazası, şarken Ankara Vilâyeti, garbenKarahisar-ı sahip, şimalen Eskişehir ve cenüben Bolvadin kazaları ile mahduttur. Kaza-i mezbur; merkeze merbut 48 karye ve Hanbarçın Nahiyesi 20.577 zükür, 19.375 inas olmak üzere cem’an 39.952 nüfusu şâmildir. Nüfusu mezkuranın 114’ü Rum, 74’ü Ermeni ve mütebâkisimüslimdir.

Dahil kazada hınta, şair, burçak, haşhaş olmak üzere 9.000 kilo zahire, 150.000 kıyye tiftik 8.000 kıyye yapağı, 1.000 kıyye afyon sakızı husule gelir. Zehairden nısfı dahilde sarf ve nısfı diğeri, İstanbul ve İzmir’e sevk olunduğu gibi, tiftik yapağı hasılatı da kâmilen İstanbul’a, afyon ise, İzmir’e gönderilir. Kaza ahalisi ipek böceği ve arı besleyerek ipek, bal ve balmumu istihsal ederler.

Balı pek nefistir. Mera ve yaylaları vâsiğ olduğundan koyun, keçi vesair gibi hayvanat beslenmektedir. Ormanlarından hasıl olan külli miktarda palamut İzmir’e  naklolunur. Madeni ve miyahimadeniyesi yoktur. Aziziye kazasında 39.392 Kıt’ada 412 087 dönüm arazi, 51 Kıt’ada 78 dönüm bağ, 299 Kıt’ada 1.178 dönüm çayır ve 33 Kıt’ada 40 dönüm bahçe mevcuttur.

Aziziye Kasabası Merkezi, merkez-i kaza (Kaza Merkezi) olup, Bursa’ya 76 Karahisar’a 18 saat baid mesafede ve Vilayetin ciheti şarkıyyesinde kâindir. 1870 kadar nüfusu ve takriben 288 hane ile, 2 mescit, 2 medrese, 2 han, 1 hamam, 7 kahvehane, 4 fırın, 80 dükkan ve 1 mekteb-i rüşdiye’yi şamildir.

Kasabanın havası mutedildir. Kuyu sularından maada suyu mefkut olup (bulunmayıp) yalnız mevsim-i sayfide kasaba kenarından akmakta olan bir sudan, üç-dört ay kadar o mevsimde o sudan kullanma ihtiyacı duyulur. Kasabada kilim ve seccâdenesc ve imal edilmektedir. Ahalinin başlıca iştigalâtı çiftçilik olup, mahsulatı hınta, şair, burçak ve afyondan ibarettir. Kasabanın binaları basık ve bir kat olup, damları toprakla örtülüdür. Eskişehir ve Karahisar’a bir şose ile merbuttur. Hanbarçın Nahiyesi Aziziye kazası muzafaatından olup, 22 karyeyi şamildir. Merkez nahiye Aziziye’ye beş ve Karahisar’a dokuz saat mesafede kain, Hanbarçın karyesi olup, 3 camii, 2 değirmen, 1 kadim han ve 1 hükümet konağını muhtevidir. Nahiye dahilinde beş-altı adet işlenmemiş değirmentaşı ocağı mevcuttur.

Aziziye Kazası: 3. sınıf kazadı.

Mart 1898 (H. 10 Şevval 1315) tarihinde Hüdâvendigâr vilâyetine bağlı olan Karahisâr-ı Sâhip sancağında yeni ve geniş bir idari yapılanmaya gidilmiştir. Bu değişimde kaza sayısı; Karahisar,Sandıklı, Bolvadin ve Aziziye olmak üzere dörde inerken, sözkonusu kazalara bağlı nahiye sayısında bir artış ortaya çıkmıştır. Yapılan idari taksimatta; Karahisar kazasında 9, Sandıklı’da 11, Bolvadin’de

4 ve Aziziye’de 5 olmak üzere 29 nahiye oluşturulmuştur.

1898’de yeni idari yapılanmasında Aziziye’ye bağlı nahiyeler ve köy sayıları şöyledir:

Aziziye Merkez Nahiye         20
Bayat Nahiyesi                         8
Hanbarçın Nahiyesi  (Han)     8
Manahoz Nahiyesi                  11
Salihler Nahiyesi                     15    

Diğer taraftan bütün köylerin tespiti yapılarak hangi köylerin hangi nahiyelere bağlı olduğu da belirlenmiştir. Aynı zamanda yeni hallerine göre nahiye ve kazaların haritaları çıkarılmıştır.

Ahmet Urfalı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Rastgele Konular
Hollanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları 2 Mart’a kadar uzatıldı. Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Kovid-19 kısıtlamalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Rutte, heyecanlı, belirsizlik dolu bir aşamada olduklarını ve üçüncü dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu nedenle 15 Aralık’ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerinin 2 Mart’a kadar uzatıldığını...
Fransa’da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa neden olacağı korkusuyla gıda stokluyor.  Bilgi Kaynakları Şirketinin (IRI) açıkladığı verilere göre, Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ve konserve satın almaya yöneldi. Stoklanan ürünler arasında en çok...
Avrupa Birliği (AB), vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesine Türkiye’yi eklememe kararı aldı. AB Dönem Başkanı olan Portekiz’in Maliye Bakanı Joao Leao, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. AB’nin vergi alanında iş...
Almanya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 27 Aralık’tan bugüne kadar aşı yaptıranların sayısının 188 bin 553 kişiye ulaştığı bildirildi. Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 87 kişi aşı oldu. Böylelikle bugüne kadar...
Hollanda’da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders liderliğindeki Özgürlükler Partisi (PVV), seçim vaadi olarak “İslam’dan Arındırma Bakanlığı”nın kurulacağını açıkladı.  PVV, resmi internet sayfasından 17 Mart’ta yapılacak seçimler için 2021-2025 yılı programını açıkladı. Programda, Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam’dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam’ın totaliter bir ideoloji...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli.” dedi. Çavuşoğlu, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden önce açıklama yaptı. Brüksel’de bugün ve...
Hollanda’da, 15 Aralık’tan bu yana yürürlükte olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları 9 Şubat’a kadar uzatıldı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile düzenlediği basın toplantısında, 15 Aralık’ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerinin 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Rutte, alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının istenilen...
Evere belediyesinde Centre Médical De Vinci adında bir sağık merkezi açan genç hekim Dr Neslin Şahan, dil sorunu yaşayan Türk kökenli vatandaşları ağırlamaktan ve onlara yardımcı olmaktan dolayı memnun olacağını ifade etti. Genel tıp konsültasyonu, elektrokardiyogram, kan testi ve jinekolojik...
Limburg bölgesinde ikamet eden üç kişilik bir grup, Belçika Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bir kararla, güneş paneli sayaçlarının 15 yıl geriye dönmesi yönetmeliğini iptal etmesini protesto etti. Lanaken’de bulunan tarihi utanç direğine bir güneş paneli asarak gerçekleştirilen protesto eyleminde verilen...
Belçika’da bir mahkeme, Fransa’daki muhalif İranlıların 2018’de yaptığı toplantıya bombalı saldırı planlamak suçlamasıyla yargılanan İranlı diplomat Asadullah Asadi’yi 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. İran’ın Avusturya’da görevli diplomatı Asadi ile birlikte 3 kişi, İran’daki yönetime muhalif Halkın Mücahitleri Örgütünün önde gelenlerine yönelik terör saldırısı planlamaktan suçlu bulundu.  Asadi,...
Arşiv
Bizi Facebook’tan takip edin
Sizden Gelen Yorumlar
Etiketler