YeniVatan Belçika

“Emirdağ’ın Eski Adı: Aziziye”

“Emirdağ’ın Eski Adı: Aziziye”

1866’da Sultan Abdulaziz Konya ziyaretinde Emirdağ’a uğramış, ziyaretin anısına Musluca nahiyesi Aziziye Kazası adıyla nahiyelikten kazalığa yükseltilmiştir. Zaten bu yıllarda yeni vilayetkanunu çıkarılmış olup yeni bir idari yönetime geçilmiştir. Hüdavendigar Salnamesinde Aziziye Kazası şöyle geçer: . “Aziziye: Hüdâvendigar vilayetinin Karahisar-ı Sahip Sancağında ve sancağın şimâl-ı şarki (Kuzeydoğu) köşesinde bir kaza olup şimâlen Kütahya Sancağı ile şarken Ankara vilayetiyle,cenûben Bolvadin Kazasıyla, garben dahi Nefs-i Karahisar kazasıyla muhât (kuşatılmış) ve mahduttur.İki nahiye ve 55 kariye (köy)’den ibaret olup cümlesi Müslim olmakla 30.973 ahalisi vardır. Merkezi olan

Musluca kasabası Karahisar’ın on iki saatlik şarkında ve Eskişehir’in on sekiz saat cenubunda ve Sakarya menbaı garbında olup Karahisar ve Eskişehir’e birer şose ile merbuttur bağlıdır. Arazisi münbit (verimli) olup buğday, arpa ve hububat çokça hasıl olur. Afyon ve pamuk dahi yetişir. Meyveleri envai (çeşidi) çoktur. Ahali ipek böceği ve arı besleyip hayli miktar ipek ve bal ve balmumu çıkarırlar. Balı pek makbuldür. Ormanları dahi çok olup hayli miktar palamut dahi çıkarılarak İzmir’e indirirler. Koyun, keçi, tiftik keçisi, sığır, at vs. hayvanatları çokça olup yapağı vetiftik ihracatı vardır. Meraları ve yaylaları pek güzeldir.

Musacalı, Musacalar-Bozulus’a tabi Türkmen taifesindendir. 770 hane olan MusacalıCemaatı kendi iskan oldukları yerlerinden kalkıp, ahar mahallerde parakende ve müteferrik olanlar hâlâ bulundukları mahallerde iskan olalı 10 sene mürüretmeyüp, avaruz hanesine kayıt olmuş değiller. Kadimi sakin oldukları yerlerine asıl cemaatlarıderuruna nail ve iskan ettirilir. Eğer oturdukları yerlerde sakin olalı 10 sene geçip veyahut avarız hanesine kayıt olmuşlar ise, o mâkûl eler kaldırılmak teklifiyle rencide ettirilmeyip, oturdukları yerlerde üzerlerine edası lazım gelen rüsum ü râiyetlerinin kanun ve defter mucibince asıl râiyyetkayt oldukları zabitlerine eda etmeleri İskân şûrutundandır. Cemaatımezbure yedi kabileden mürekkeptir. Kabile-i Kaçarlı, Öşili ve Tanburacalı ve Çilli ve Hacı Fakılı ve Kabile-i Caberli ve Kabile-i İnciliMusacalıCemaatı 1146 (M. 1734) senesinde Rakka’dan ifraz ve malikanefüruhtolunmağlamukatayakaydolunmuştur. MusacalıCemaatıBozulus aşiretindendir. (Hûdavendigar Salnamesi) 1906 tarihli Salnamede Aziziye Kazası şöyle tanımlanır:  Aziziye kazası, şarken Ankara Vilâyeti, garbenKarahisar-ı sahip, şimalen Eskişehir ve cenüben Bolvadin kazaları ile mahduttur. Kaza-i mezbur; merkeze merbut 48 karye ve Hanbarçın Nahiyesi 20.577 zükür, 19.375 inas olmak üzere cem’an 39.952 nüfusu şâmildir. Nüfusu mezkuranın 114’ü Rum, 74’ü Ermeni ve mütebâkisimüslimdir.

Dahil kazada hınta, şair, burçak, haşhaş olmak üzere 9.000 kilo zahire, 150.000 kıyye tiftik 8.000 kıyye yapağı, 1.000 kıyye afyon sakızı husule gelir. Zehairden nısfı dahilde sarf ve nısfı diğeri, İstanbul ve İzmir’e sevk olunduğu gibi, tiftik yapağı hasılatı da kâmilen İstanbul’a, afyon ise, İzmir’e gönderilir. Kaza ahalisi ipek böceği ve arı besleyerek ipek, bal ve balmumu istihsal ederler.

Balı pek nefistir. Mera ve yaylaları vâsiğ olduğundan koyun, keçi vesair gibi hayvanat beslenmektedir. Ormanlarından hasıl olan külli miktarda palamut İzmir’e  naklolunur. Madeni ve miyahimadeniyesi yoktur. Aziziye kazasında 39.392 Kıt’ada 412 087 dönüm arazi, 51 Kıt’ada 78 dönüm bağ, 299 Kıt’ada 1.178 dönüm çayır ve 33 Kıt’ada 40 dönüm bahçe mevcuttur.

Aziziye Kasabası Merkezi, merkez-i kaza (Kaza Merkezi) olup, Bursa’ya 76 Karahisar’a 18 saat baid mesafede ve Vilayetin ciheti şarkıyyesinde kâindir. 1870 kadar nüfusu ve takriben 288 hane ile, 2 mescit, 2 medrese, 2 han, 1 hamam, 7 kahvehane, 4 fırın, 80 dükkan ve 1 mekteb-i rüşdiye’yi şamildir.

Kasabanın havası mutedildir. Kuyu sularından maada suyu mefkut olup (bulunmayıp) yalnız mevsim-i sayfide kasaba kenarından akmakta olan bir sudan, üç-dört ay kadar o mevsimde o sudan kullanma ihtiyacı duyulur. Kasabada kilim ve seccâdenesc ve imal edilmektedir. Ahalinin başlıca iştigalâtı çiftçilik olup, mahsulatı hınta, şair, burçak ve afyondan ibarettir. Kasabanın binaları basık ve bir kat olup, damları toprakla örtülüdür. Eskişehir ve Karahisar’a bir şose ile merbuttur. Hanbarçın Nahiyesi Aziziye kazası muzafaatından olup, 22 karyeyi şamildir. Merkez nahiye Aziziye’ye beş ve Karahisar’a dokuz saat mesafede kain, Hanbarçın karyesi olup, 3 camii, 2 değirmen, 1 kadim han ve 1 hükümet konağını muhtevidir. Nahiye dahilinde beş-altı adet işlenmemiş değirmentaşı ocağı mevcuttur.

Aziziye Kazası: 3. sınıf kazadı.

Mart 1898 (H. 10 Şevval 1315) tarihinde Hüdâvendigâr vilâyetine bağlı olan Karahisâr-ı Sâhip sancağında yeni ve geniş bir idari yapılanmaya gidilmiştir. Bu değişimde kaza sayısı; Karahisar,Sandıklı, Bolvadin ve Aziziye olmak üzere dörde inerken, sözkonusu kazalara bağlı nahiye sayısında bir artış ortaya çıkmıştır. Yapılan idari taksimatta; Karahisar kazasında 9, Sandıklı’da 11, Bolvadin’de

4 ve Aziziye’de 5 olmak üzere 29 nahiye oluşturulmuştur.

1898’de yeni idari yapılanmasında Aziziye’ye bağlı nahiyeler ve köy sayıları şöyledir:

Aziziye Merkez Nahiye         20
Bayat Nahiyesi                         8
Hanbarçın Nahiyesi  (Han)     8
Manahoz Nahiyesi                  11
Salihler Nahiyesi                     15    

Diğer taraftan bütün köylerin tespiti yapılarak hangi köylerin hangi nahiyelere bağlı olduğu da belirlenmiştir. Aynı zamanda yeni hallerine göre nahiye ve kazaların haritaları çıkarılmıştır.

Ahmet Urfalı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Rastgele Konular
Belçika’nın Flaman Bölgesi hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olanlarla testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin “daha fazla özgürlükten” faydalanabilmesi için “korona kartı” uygulaması başlatmayı planlıyor. Flaman Bölgesi hükümetinin Refah, Halk Sağlığı ve Aile Bakanı Wouter Beke,...
Rahmân ve Rahîm olan Yüce ALLAH’ın (c.c.) adıyla… Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Amin. Hazreti Allah (c.c.) Kur’an-ı Keriminde şöyle buyuruyor: “Kulunu (Muhammed aleyhissalâtü...
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32’nci basamaktaki yerini korudu.  FIFA’nın internet sitesinden şubat ayı dünya sıralaması açıklandı. 2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamlayan Türkiye’nin klasmandaki yerinde değişiklik yaşanmadı.  Belçika’nın 1780 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1755 puanlı Fransa ikinci, 1743 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.  Sıralamada...
Saya; ayakkabının yumuşak olan üst bölümü, gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanların yaptığı tören, yayla ve kırlarda hayvanlar için yapılan üstü samanla örtülü yer, kadın giysisi, iş önlüğü, kundura yüzü gibi anlamlara gelmektedir. Emirdağ’da saya gezmeye ayıcı oyunu...
Belçika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişi, kamu malına zarar verdiği için kendisine müdahale eden güvenlik güçlerine tükürünce 24 polis karantinaya girmek zorunda kaldı. Belçika basınındaki haberlere göre, Aalst kentinde bir kişinin sokakta kamu malına zarar verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri...
RTBF televizyon kanalı, daha çok “Hint varyantı” olarak bilinen B.1.617 varyantı ilk kez Belçika topraklarında tespit edildiğini duyurdu. Genomik sürveyans platformunun 21 Nisan’daki son raporunda 4 vakanın tespitini yapıldığını bildiren RTBF’in haberinde, etkilenen dört kişinin Schoten, Deurne (Antwerp) ve Saint-Josse-ten-Noode’de...
Edebiyat toplumun aynasıdır. İnsan ve toplumu ilgilendiren herşey edebi-estetik disiplin dikkate alınarak edebiyatın konusu olabilir. Din, insan ve toplum hayatında önceliği olan bir kurumdur. Oruç tutmak,İslâm’ın şartlarından farz olan  bir ibadettir. Ramazan, Kameri ayların dokuzuncusu olup oruç bu ayda tutulur....
Eğitimci-Yazar Bahattin Gemici’nin “Çocuğunuzun Başarısı Sizin Elinizdeˮadlı yeni kitabı Ankara’da Ürün Yayınları tarafından yayımlandı. Gemici son kitabında yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının eğitim sorunlarına eğiliyor; çıkış yolları gösteriyor, çözüm önerileri getiriyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Herten kentinde ilk ve ortaokullarda 36...
Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Başta Kapıkule olmak üzere Edirne’deki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, Türkiye’den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor. Almanya’ya giden Mehmet Şirin, AA muhabirine, yıllık iznini memleketi Mersin’de geçirdiğini söyledi. Sevine sevine...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) mücadele eden oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isim, 189 milyon avroyla Fransız Kylian Mbappe oldu. KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, EURO 2020’deki en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedellerinin toplamı, 1 milyar...
Arşiv
Bizi Facebook’tan takip edin
Sizden Gelen Yorumlar
Etiketler