Besmele-i Şerîfe’nin ve İhlâs-ı Şerîf Suresi’nin fazileti

Besmele-i Şerîfe’nin ve İhlâs-ı Şerîf Suresi’nin fazileti
  • 29.11.2019
  • 731 kez okundu

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM 
Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın (c.c.) adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in, âli’nin ve ashâbının üzerine olsun inşaallah.

Muhterem Müslümanlar,

Bu hafta Besmele-i şerife’nin ve İhlâs-ı Şerif süresinin manalarından  ve faziletinden bahsetmek istedik. Yazımızı siz Muhterem ve Muhtereme din kardeşlerimizin istifadenize arz eder, hayır dualarınızı taleb ederiz inşaallah.

Besmele-i Şerîfe’nin fazileti

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Hiç kimse (elinde): Bismillâhirrahmânirrahîm. Bu, Allah tarafından, falan oğlu falana verilen yazıdır. Onu, meyveleri aşağıya sarkan yüksek cennete koyun!’ (yazılı) berâtı almadan cennete giremez.” (Hadis-i Şerif).

Allâhü Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed Mustafâ’ya (sallallâhü aleyhi ve sellem) her işinin başında Esmâ-i Hüsnâ’sını zikretmeyi öğretti. O da ümmetine bu hususu, besmele çekmek sûreti ile tâbi olacakları bir sünnet kıldı. Böylece herhangi bir işimize başlarken yahut bir kitap yazarken hayırla neticelenmesini umarak hep besmeleyi zikrederiz yani Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın (c.c.) adıyla… diyerek başlarız veya yazarız.

Neml Sûresi’nin 30. âyet-i celîlesinde Süleyman Aleyhisselâm’ın Sebe Melikesi Belkıs’a yazdığı mektubunda geçen besmelenin tefsîrinde şöyle güzel bir mânâ zikredilmiştir: “O, Allâh’ın adıyla ki eğer siz ona karşı kibirlenirseniz, o ulûhiyyet ve izzetiyle sizi helâk eder. Eğer tevbe edip ona îman ile yönelirseniz Rahman ve Rahîm sıfatları ile geçmiş günahlarınızdan ötürü sizi hesâba çekmez. Şimdi bana karşı çıkmayın ve Müslüman olarak teslim olun. Zîrâ, Rabbim beni Rahman ve Rahîm sıfatlarının tecellisine mazhar kıldı.”

Besmele-i şerife’nin içerisinde yüce Rabbimizin Esmâ-i Hüsnâ’dan ve sıfatlarından olan iki ism-i şerifi zikredilmistir.

Rahmân ism-i şerifi ve sıfatı dünya için zikredilmiştir. Rahmân olan ALLAH (c.c.) yani dünya’da mümin ve müminâta (kendisine inanan erkeklere ve kadınlara) , kâfir ve kâfirâta (kendisine inanmayan erkeklere ve kadınlara dâhi) in’âm (nimetlerinden) ve ihsân (veren) eden ALLAH’dır (c.c.).

Rahîm ism-i şerifi ve sıfatı sadece âhiret için zikredilmiştir. Rahîm olan ALLAH (c.c.) yani âhirette sadece mümin ve müminâta (kendisine inanan erkek ve kadınlara) in’âm (nimetlerinden) ve ihsân (veren) ALLAH (c.c.)’dır.

Her hayırlı işimizin başında, o işimizin bereketli olması için besmele-i şerîfe okuruz. Bu, dînin alâmetlerindendir. Şeytanı da defeder. Nitekim Resûlullah Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurmuşlardır ki: “Bir kul, yemek yiyeceği vakit besmele çekerse şeytan onunla birlikte yiyemez. Ama besmele çekmez ise şeytan onun yemeğine ortak olur.”

Ashâb-ı Kirâm’dan Ümeyye bin Mahşî (r.a.) şöyle anlatıyor: “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yerde oturuyorlardı. Bir adam da, yanında yemek yiyordu. O adam son lokmasını alıncaya kadar besmele çekmemişti. Son lokmayı ağzına götürürken hatırlayıp “Bismillâhi evvelehû ve âhirahû” (öncesi ve sonrası için Yüce Allah’ın (c.c.) adıyla) dedi ve sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tebessüm ettiler, sonra buyurdular ki: Şeytan, bu kimse ile birlikte yiyordu. O, Allâh’ın ismini anıp besmele çekince, şeytan yediklerini geri kustu.”

Besmele çekmekte, her işine putlarını ve mabudlarını anarak başlayan müşriklere muhâlefet vardır. Besmele; korkanın sığınağıdır, okuyan kimsenin Cenâb-ı Hakk’a bağlandığına ve ona ilticâ ettiğine delâlet eder. İşitene Mevlâ’yı hatırlatır. Allâhü Teâlâ’nın ulûhiyyetini ikrardır. Üzerindeki sonsuz nimetleri itiraftır. Cenâb-ı Hak’tan yardım talep etmektir.

İhlâs-ı Şerîf suresinin fazileti

İhlas suresi Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir. 4 ayetten oluşur.

İhlas suresi, Mekke’de indirilmiş bir sure-i celiledir. İhlas kelime olarak, bir insanın samimi olması, Islâma içtenlik ile bağlanması ve Islâmın esaslarını Allah (c.c.) rızası için yapması anlamlarına gelmektedir. İhlas suresi, Allah’ın birliğini, yüceliğini ve bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu gösteren Tevhid suredir.

İhlas suresinde, üçlü inanç (teslis) iddiasında bulunan Hiristiyanlara ve Allah’tan gayr-i hâşa ilâhlara da tapan müşriklere reddiye bulunmaktadır. İşte bu nedenle tevhid inancı açısından ihlas suresi büyük bir önem taşımaktadır.

İhlas suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… 
De ki: O Allah tektir, Allah herşeyden müstağni (ihtiyâcı olmayan, muhtaç olmayan) ve her şey O’na muhtaçtır, O doğmamış ve doğrulmamıştır. Hiç bir şey O’na denk değildir. (İhlâs suresi)

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Kim ‘Kul hüvallâhü ehad’ı (İhlas Sûresi’ni) bin defa okursa muhakkak kendini Allâhü Teâlâ’dan satın almış olur (Yani Allâhü Teâlâ onu cehennemden âzâd eder).” (Hadis-i Şerif)

Cebrâîl Aleyhisselâm, İhlâs-ı şerîf sûre-i celîlesini getirince buyurdu ki: “Yâ Muhammed! Biz bundan evvel ümmetin üzere korkuyorduk. Şimdi ise bu sûre-i celîlenin nüzûlü ile ümmetinden hiçbir ferdin helâk olmasından korkmayız. Ümmetinden her kim sevâbına inanarak bu sûreyi okursa muhakkak cennete girer.”

Enes bin Mâlik (r.a.) Hazretleri anlattı: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile oturuyorduk. Bir zât gelip: “Yâ Resûlallâh, bir kardeşim var, Kul hüvallâhü ehad sûresini okumayı pek seviyor.” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.): “Öyleyse kardeşini cennetle müjdele.” buyurdular.

Ebu’l-Hüseyin Muhâcir (r. a.) anlattı: Mescidde Ashâb-ı Kirâm’dan bir zâtın yanında oturuyorduk. Bize şöyle anlattı: “Karanlık ve soğuk bir gecede bir gazâda Resûlullah (s.a.v.) Efendimizle gidiyorduk. Aramızdan birisi ‘Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn’ sûresini sonuna kadar okudu. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz onu işitti ve “Şu zât, muhakkak şirkten berî olmuştur” buyurdular. Bir müddet daha yol aldık. Benim bineğim Resûl-i Ekrem’in bineğine yakın idi. Bu sırada başka bir zâtın “Kul hüvallâhü ehad” sûresini okuduğunu işittik. Sûreyi bitirince, Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.): “Şu zâtın bütün günahları bağışlanmıştır” buyurdular. O okuyanı öğrenmek ve Peygamberimizin (s.a.v) bu sözüyle müjdelemek için bineğimi çevirdim, ama kimin okuduğunu öğrenemedim.”

Diğer hadîs-i şerîflerde şöyle buyurulmuştur:

“Her kim, kendisi için cennette bir ev binâ olunmasını isterse, Kul hüvallâhü ehad (İhlâs) sûresini okusun.”

“Her kim, Kul hüvallâhü ehad sûresini on defa okursa onun için cennette bir köşk bina olunur. Her kim yirmi defa okursa, cennette onun için iki köşk binâ olunur. Her kim otuz defa okursa cennette ona üç köşk bina olunur.” Hazret-i Ömer (r.a.): “Yâ Resûlallâh, vallâhi öyleyse biz onu çok okuyup köşklerimizi çoğaltırız.” dedi. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.): “Öyleyse Allâhü Teâlâ, daha çok verir.” buyurdular.

“Her kim, günde elli defa ihlâs-ı şerîfi okursa, kıyâmet gününde kabrinden kalkarken şöyle nidâ olunur: Ey Allâh’ı medheden kimse, cennete gir.”

Hazret-i Allah (c.c.) Besmele-i şerife’nin ve ihlâs-ı şerif suresinin faziletini idrâk edebilmeyi  anlamayı cümlemize ve cümle ümmet-i Muhammed’e (s.a.v) nasib ve müyesser eylesin inşallah. Rabbim biz âciz ve günahkar kullarını Besmele ve Ihlâs suresinin hürmetine af ve mağfiret eylesin insaallah. Hayırlı ve bereketli cumalar dileriz. Âmin.

Vesselâm. 
Nihat Gülal 
Din görevlisi – imam-hatib 

Etiketler: / / / /

Emre Kongar ve Mustafa Balbay Brüksel’e geliyor
CHP Belçika Birliği, araştırmacı gazeteciliğin Türkiye’deki önemli ismi Uğur Mumcu için bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Günün önemine ilişkin, konuk ve...
Ali-İhsan İnce: “Bayrakları Elazığ için indirdik”
Brüksel’in önemli belediyelerinden Evere belediyesi, belediye binası önünde bulunan bayrakları Elazğı depremi sonrası yarıya indirdi. Avrupa Birliği, Belçika ve Evere...
EYAD’dan yardım gecesi
Kısa adı EYAD olan Emirdağ Yardımlaşma Derneği, gelirlerini engelli vatandaşlara yardım etmek amacıyla bir gece düzenlemeye hazırlanıyor. “EYAD Aile Balosu”...
Brüksel’de binlerce kişi sosyal haklar için sokağa döküldü
Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaklaşık 10 bin kişi ücretlerinin ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi. Sosyalist sendikanın çağrısı üzerine Brüksel...
Barış Alıcı Westerlo’ya 1,5 yıllığına kiralandı
Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Barış Alıcı, Belçika ekibi Westerlo’ya kiralandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezona kiralık olarak Çaykur Rizespor’da başlayan 22...
Eski Kral, evlilik dışı bir çocuğu olduğunu kabul etti
Belçika gündemini yıllardır meşgul eden davanın ve DNA testinin ardından, eski Belçika Kralı İkinci Albert, Delphine Boel adlı sanatçının kızı olduğunu...
Naci Ünüvar Ajax tarihine geçti
Hollanda Kupası son 16 turunda Ajax, sahasında Spakenburg’u misafir etti. Ev sahibi takım 7-0’lık skorla galip gelirken, 16 yaşındaki Naci...
Belçika, gelmeyen DEAŞ’lıların çocukları için ceza ödeyecek
Belçika’da bir mahkemenin vatandaş olan 4 DEAŞ’lının çocuklarının ülkeye getirilmelerine ilişkin tanıdığı süre dolarken, Brüksel hükümetinin öngörülen cezayı ödemeye başlaması gerekiyor....
Afyon Vali Yardımcısı Belçika’da hemşerileriyle buluştu
Bir takım ziyaretler gerçekleştirmek üzere Belçika’da bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Şuhut ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya, burada gittiği yerlerde hemşerileriyle...
“Elazığ Depremi”
Bir gürültü koptu yerin altından,Fırsat bulup kaçamadık Yarabbi,Vazgeçtik paradan puldan altından,Bir yudum su içemedik Yarabbi.** Her şey saniyelerde oldu bitti,Yollar,...
Brüksel’de Hacivat ve Karagöz oyunu beğenildi
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ve tiyatrosu sahnelendi. Türkiye’nin Brüksel Başkonsolosluğu ve Brüksel Eğitim Müşavirliği öğretmenlerinin desteğiyle...
AB’den Elazığ’daki deprem için “dayanışma” mesajları geldi
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle dayanışma mesajları yayımladı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik...
Belçika’dan Kasımpaşa’ya bir transfer daha
Belçika’nın Genk takımından Dieumerci Ndongala’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katan Kasımpaşa, Belçika’dan bir transfer daha gerçekleştirdi. Süper Lig...
Özkara istifasını göbek atarak kutladı
22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen Schaerbeek belediye meclisi toplantısına katılan Brüksel Bölge Milletvekili ve Schaerbeek Belediye Meclis Üyesi Emin Özkara,...
“Cenazeye düğüne yavrulanızla gidin”
Zamandan şikayetci oluyoruz. Önümüze gelen yemekten, hasta olsak hastalıktan, eş eşten, bacıdan kardeşten, dosttan düşmandan, evlattan, soğuktan sıcaktan, hatta anadan...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ